Elektronische Identiteitskaart (eID of EIK)

De onderstaande tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2018. 

Wie moet een elektronische identiteitskaart hebben?
Ben je 12 jaar én ingeschreven in het bevolkingsregister, dan moet je een identiteitskaart bezitten. Vanaf 15 jaar bent je verplicht deze identiteitskaart steeds bij je te dragen.
Kostprijs: 21 euro

 

 

Wat breng je mee om de elektronische identiteitskaart aan te vragen? 

Voor de aanvraag van een elektronische identiteitskaart onderteken je een basisdocument. Dit document kan slechts ondertekend worden als:
 • je een geschikte pasfoto afgeeft: vooraanzicht, zonder hoofddeksel, een witte, egale achtergrond, ...). De kwaliteitsnormen voor deze pasfoto’s vind je terug op de website van het rijksregister: www.ibz.rrn.fgov.be
 • je huidige identiteitskaart, of een attest van verlies of diefstal, of een verklaring van een ingehouden identiteitskaart kan voorleggen
 • je 21 euro betaalt (cash of bancontact) => bij verlies/diefstal van een EID is de kostprijs 24 euro.

Wat breng je mee bij de afhaling van je nieuwe elektronische identiteitskaart?
 1. De omslag met de PIN- en PUK-code: je hebt deze codes nodig om je elektronische identiteitskaart te laten activeren (door middel van een kaartlezer) door de ambtenaar van de bevolkingsdienst.
 2. Je oude identiteitsdocumenten.
 3. Wil je je nieuwe identiteitskaart laten afhalen door iemand anders, dan moet je deze persoon volmacht geven om jouw pin- en puk-code te gebruiken.
 
Nieuwe spoedprocedures en modaliteiten 

De spoedprocedures voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten zullen beperkt zijn tot de drie volgende opties:
 1. spoedprocedure met levering in de gemeente (D+2): 84 euro
 2. extreme spoedprocedure met levering in de gemeente (D+1): 127,60 euro
 3. extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering in Brussel (D+1): 95,70 euro


Benaming van de procedure
 Modaliteiten inzake bestelling van
 het document
 Modaliteiten inzake levering en
 afhaling van het document
 Voorbeelden voor een bestelling op maandag

 Plaats Dag  uur  Plaats  Dag  Uur (in werkdagen)   
 Optie 1: spoedprocedure met
 levering in de gemeente (D+2)
 Gemeente van verblijf van de   burger
 Werkdagen  vóór   15u
 Gemeente   vaverblijf
 van de burger
 Van maandag tot vrijdag
 Levering de tweede dag na
 de bestelling vóór 12u
 (beschikbaar voor de burger
 vanaf 14u)
 Maandag (D0): bestelling vóór 15u
 Woensdag (D+2): levering vóór   12u
 Woensdag (D+2): afhaling door de burger na 14u

 Deze optie kan benut worden door burgers die hun bestelde document nodig hebben binnen D+2 na 14.00 uur tot D+15.
 Optie 2: extreme   spoedprocedure met
 levering in de gemeente (D+1)
 Gemeente van verblijf van de   burger
 Werkdagen  vóór   15u
 Gemeente
 vaverblijf
 van de burger
 Van maandatot vrijdag
 Levering vóór 12.00 uur de dag na de   bestellin(beschikbaar
 voor de burger
 vanaf 14.00 uur)
 
 Maandag (D0): bestelling vóór 15u
 Dinsdag (D+1): levering vóór 12u
 Dinsdag (D+1): afhaling door de
 burger na 14.00 uur
   Deze optie kan benut worden door burgers voor wie het bestelde document in de gemeente geleverd wordt binnen D+1 na 14.00 uur
 Optie 3: extreme   spoedprocedure met
 gecentraliseerde
 levering   (Brussel)  (D+1)
 Gemeente van verblijf van de   burger
Werkdagen   vóór   15u  In Brussel
 Van maandag
 tot vrijdag +   zaterdagvoormiddag
 Levering de dag na
 de bestelling vóór 7(beschikbaar voor de  burger in de voormiddag) + zaterdagvoormiddag
 
 Maandag (D0): bestelling vóór 15u
 Dinsdag (D+1): levering in de   voormiddag
 Dinsdag (D+1): afhaling door
 de burger in de voormiddag

 Deze optie kan benut worden door burgers voor wie het bestelde document geleverd wordt binnen D+1 tot D+2 vóór 14u.Kids-Id
 
Kinderen die (met hun ouders of een andere begeleider) naar het buitenland trekken, moeten een Kids-ID op zak hebben. De Kids-ID vervangt  het oude witte identiteitskaartje met foto. Zij is geldig voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Europese landen.
 
Een Kids-ID aanvragen? Wat brengt u mee?
 • een recente pasfoto
 • het oude identiteitskaartje
 
Kostprijs: 6,40 euro
 
Duur van de aanvraagprocedure: 2 à 3 weken

Geldigheid: drie jaar
 
Spoedprocedure?
 • spoedprocedure met levering in de gemeente (D+2): 84 euro
 • spoedprocedure met levering in de gemeente (D+1): 127,60 euro
 • spoedprocedure met levering in Brussel (D+1): 95,70 euro
De Kids-ID biedt kinderen een extra bescherming bij noodgevallen. Op de kaart staat een noodnummer dat gelinkt wordt aan zeven telefoonnummers. De ouders registreren deze telefoonnummers zelf via internet www.halloouders.be of telefonisch (+32 (0)78 15 03 50) met de ontvangen code "contact ouders". Die code wordt vermeld in de Pin/Puk mailing. De telefoonnummers kunnen steeds gewijzigd worden.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]