Info over een perceel of pand

Opgelet: wil je weten wie de eigenaar is van een perceel of een pand in Galmaarden? Dan richt je je best tot het kadaster. Het lokaal bestuur heeft geen bevoegdheid om deze informatie te verstrekken.