Inname openbaar domein

VRAAG ONLINE AAN

Wens je zelf een werk uit te voeren en moet je daarom gebruik maken van het openbaar domein?
Meld dit dan aan het lokaal bestuur.
 
Voor elke inname van het openbaar domein dien je over een signalisatievergunning te beschikken. Dit is niet alleen aan de orde opdat het bestuur geïnformeerd zou zijn. We wensen tegelijkertijd te vermijden dat er ongelukken zouden uit voortvloeien. Denk maar aan de ondergrondse nutsleidingen die je niet weet liggen.
 

Vraag steeds vooraf advies en toestemming

  • voor werken aan voet- en waterwegen of wegenwerken
  • voor werken aan nutsleidingen en riolering
  • voor de inname van het openbaar domein door bv. een afvalcontainer, een kraan, een verhuiswagen,..
  • voor het openbreken openbaar domein zoals bv. het verlagen boordstenen


Respecteer daarbij volgende regels:

  • de aanvraag dient ons minstens 10 dagen op voorhand te bereiken via de dienst openbare werken 
  • bezorg ons een inplantingsplan waarop de locatie van de werken staat aangegeven en waarop de nodige afmetingen duidelijk staan vermeld
  • vraag het aan via ons online evenementenloket en raadpleeg hieronder kennis van het belastingreglement. 


Kostprijs

De belasting wordt vastgesteld op 0,25 euro per m² en per dag met een minimum van 20 euro per dag en is eisbaar vanaf de dag van de inname van het openbaar domein. 

Alle informatie is terug te vinden in het belastingreglement hieronder.


Afhalen

De borden dienen 48 uur voor de geplande inname geplaatst te worden.

Maak vooraf een afspraak via info@galmaarden.be of via 054 89 04 00 voor de betaling en de afhaling van de borden. De waarborg betaal je contact of via bancontact aan het onthaal van het gemeentehuis. Na betaling krijg je documenten mee om de borden af te halen in de loods in Tollembeek.

Laatst aangepast op: 28-03-2023 om 11:39