Inname openbaar domein

Wens je zelf een werk uit te voeren en moet je daarom gebruik maken van het openbaar domein?
Meld dit dan aan het lokaal bestuur.
 
Voor elke inname van het openbaar domein dien je over een vergunning te beschikken. Dit is niet alleen aan de orde opdat het bestuur geïnformeerd zou zijn. We wensen tegelijkertijd te vermijden dat er ongelukken zouden uit voortvloeien. Denk maar aan de ondergrondse nutsleidingen die je niet weet liggen.
 
Vraag steeds vooraf advies en toestemming:
  • voor werken aan voet- en waterwegen of wegenwerken
  • voor werken aan nutsleidingen en riolering
  • voor de inname van het openbaar domein door bv. een afvalcontainer, een kraan, een verhuiswagen,..
  • voor het openbreken openbaar domein zoals bv. het verlagen boordstenen
Respecteer daarbij volgende regels:
  • de aanvraag dient ons minstens 10 dagen op voorhand te bereiken via de dienst openbare werken 
  • bezorg ons een inplantingsplan waarop de locatie van de werken staat aangegeven en waarop de nodige afmetingen duidelijk staan vermeld
  • vraag het aan via ons online evenementenloket en neem kennis van het belastingreglement. Meer info over het online evenementenloket vind je hier.

 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]