Intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland

Preventiedienst Pajottenland is een intergemeentelijke preventiedienst in de 6 gemeenten van het Pajottenland (Galmaarden, Bever, Herne, Pepingen, Lennik, Gooik).


Sinds 2020 werkt de preventiedienst voor de eerstelijnszone Pajottenland en dit omvat de gemeenten Bever, Galmaarden, Lennik, Gooik en Herne. Pepingen valt onder de eerstelijnszone Zennevallei en zal dus voortaan daar terecht kunnen voor acties rond gezondheid en preventie. Desalniettemin heeft het gemeentebestuur van Pepingen een lokale samenwerkingsovereenkomst met de preventiedienst Pajottenland in het kader van veilig vervoer, fuifcoach Pajottenland en het MEGA project.

Thema's 

De preventiedienst volgt de gezondheidsdoelstellingen van de Vlaamse overheid en werkt hiervoor samen met de lokale besturen, LOGO Zenneland en de regionale preventiewerking Ahasverus Asse. Meer info over deze doelstellingen vind je hier.
De preventiemedewerker is tevens opvoedingspartner van huis van het kind Pajottenland en is ook lid van de jeugdregio Pajottenland. Daarnaast maakt de preventiewerker deel uit van de gezondheidsraden in de gemeenten.

Gezond leven, valpreventie, tabak, alcohol, drugs, medicatie, gamen, gokken, gehoorschadepreventie zijn thema’s uit het verruimde takenpakket van de preventiedienst.

De taken van de preventiewerker bestaan uit sensibiliseren van de bevolking, doorverwijzen van mensen of hun naasten die geconfronteerd worden met een verslavingsprobleem, opvolgen van de gemeentelijke fuifreglementen, verzorgen van infoavonden, opvolgen van Vlaamse campagnes en campagnes vanuit VAD , jeugdwerk en scholen informeren over preventiemateriaal en inspelen op lokale noden. Dit met als doel het welzijn van de bevolking te bevorderen.

De preventiedienst werkt zowel op eigen initiatief als vraag gestuurd naar ouderen, volwassenen, jeugd, kinderen, intermediairs.

Enkele concrete voorbeelden die intussen zijn ingeburgerd in het Pajottenland: carnavalsbussen Pajottenland, feestbussen Pajottenland eindejaar, fuifcoach opleiding, MEGA fuif, fuifbanners, infosessie op kamp, ontdekkingsbrunch Pajottenland, leeftijdsbandjes alcoholwetgeving, mocktail workshops, plaatsbezoeken bij evenementen enz…..

De acties worden aangestuurd door het beheerscomité van de interlokale vereniging met een vertegenwoordiging van een mandataris uit elk lokaal bestuur, de lokale politie Pajottenland en een afgevaardigde vanuit het agentschap zorg en gezondheid. Het beheerscomité staat onder leiding van een voorzitter en een secretaris en vergadert minimaal twee keer per jaar om de acties bij te sturen waar nodig. In dit orgaan wordt telkens een actieplan en een begroting opgesteld die ter goedkeuring naar de verschillende gemeenteraden worden gestuurd.

Wat zit niet in het aanbod van de preventiedienst?

Wat de preventiewerker niet doet is het aanbieden van hulpverlening (therapie, begeleiding) en het geven van juridisch advies (nakijken proces verbaal, contacteren jeugdrechtbank,…), diefstalpreventie, burenbemiddeling, noodplanning,…. De preventiewerker heeft louter een adviesfunctie.

Huisbezoeken worden niet georganiseerd. Uiteraard is het mogelijk om in het gemeentehuis, het OCMW, de school,… in jouw gemeente een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Vaste zitdagen in elke gemeente zijn er niet. De huisvesting van de preventiedienst is in Gooik, in het gemeenschapscentrum De Cam.

Veiligheidspartner

De preventiewerker is geen politiemedewerker en biedt tevens geen permanentie tijdens weekends of feestdagen.
Als partner in het veiligheidsgeheel van een evenement, is de preventiewerker betrokken partij. Deelnemen aan coördinatie- en evaluatievergaderingen en aanreiken van tips voor veilig uitgaan is een vaste waarde in de werking.

Gratis of betalend?

De preventiedienst is een gratis, laagdrempelige dienstverlening op de eerste lijn. Bij aanvraag van vormingen is de afspraak dat de kosten voor de lesgever worden doorgerekend aan de aanvrager. De praktische organisatie van de vorming wordt gratis uitgewerkt door de preventiedienst.

Ook studenten vinden hun weg naar de preventiedienst voor gratis ondersteuning van hun werkje voor school of een leuk interview.

Een infostand is tevens mogelijk bij een lokaal evenement. Hier wordt rekening gehouden met het aantal aanvragen per gemeente en wordt er met een beurtrol gewerkt. Dit betekent dat de infostand niet jaarlijks op hetzelfde evenement kan staan. Deze dienstverlening is tevens gratis.

Elke deelnemende gemeente draagt financieel bij aan de werking van de preventiedienst, op basis van het aantal inwoners. Daarbovenop kunnen we vanuit de Vlaamse overheid rekenen op een subsidie voor onze preventiewerking.
 

Hoe contact opnemen?

Je kan zowel telefonisch, per mail of in een privébericht via Facebook contact opnemen. De preventiedienst werkt steeds op afspraak zodat eventuele discretie kan gewaarborgd worden.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 11:15