Inwonerspanel

In februari 2020 werd ons inwonerspanel opgericht. Dat is een groep van willekeurig gekozen inwoners die een aantal keer per jaar hun mening en adviezen kunnen geven over thema’s als sport, dienstverlening, mobiliteit, cultuur … Het inwonerspanel zal voor verschillende vormen van advies worden ingezet: enerzijds om te polsen naar prioriteiten, om na te gaan hoe bepaalde zaken ervaren worden, maar anderzijds ook als klankbord of als inspiratiebron. Het panel vormt voor de gemeente een soort burgeradviesraad, waarbij we er oog voor hebben dat de ‘stille meerderheid’ ook een stem kan krijgen.


Meer info

Meer info over het inwonerspanel vind je op de website galmaarden.inwonerspanel.be. Hier vind je ook steeds alle resultaten van de bevragingen terug.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 09:48