Inzameling landbouwfolie

Jaarlijks zamelen we in het najaar landbouwfolie in, aan de gemeentelijke loodsen in de Schoolstraat te Tollembeek. De datum wordt op voorhand aangekondigd.

In 2023 vindt de inzameling plaats op donderdag 21 september 2023 van 8 tot 12 uur.

Hoe aanbieden

Enkel landbouwfolie ontdaan van grondrestanten mag worden aangeboden. De landbouwfolie dient zodanig aangebracht te worden dat controle op de reinheid alsook de aard en de inhoud van de totale lading mogelijk blijft. Gelieve hierbij de richtlijnen van de aanwezige personeelsleden strikt na te leven.

Landbouwfolies zijn bedrijfsafvalstoffen. Het lokaal bestuur is dus eigenlijk niet verplicht deze afvalfractie in te zamelen. Veegschone landbouwfolie kan als recycleerbaar afval steeds naar het ILvA-containerpark worden gebracht met een korting van 10% ten opzichte van niet recycleerbare afvalstoffen.

Waarom recycleren

Gebruikte landbouwfolies kunnen perfect worden gerecycleerd tot nieuwe folie. Zo besparen we fors op grondstoffen en wordt het milieu minder belast. Het is een eenvoudigere manier om bij te dragen aan een duurzame toekomst en een gezonde leefomgeving.

Welke folies mag je aanbieden?

 • Kuilfolie
 • Kunstmestzakken
 • Veevoederzakken
 • Kalvermelkzakken…

Hoe inleveren

 • De folie moet bezemschoon zijn en mag geen kluiten aarde meer bevatten
 • De folie dient aangeleverd te worden in bundels van maximum 50 kg
 • Niet samengepakt in zakken 
 • Samengebonden met een reep folie, niet met een touw of lint
 • Samengebonden in hanteerbare pakketten
 • Stretchfolie (van ronde balen) kan ook ter plaatse verzameld worden, maar los van de overige plastics.
 • Netten of harde kunststoffen worden niet aanvaard.

De aangevoerde bundels zullen ter plaatse worden gecontroleerd. Het aanbrengen van niet conforme materialen kan als sluikstorten worden beschouwd.

Meer info

Meer informatie vind je op de website van OVAM

Laatst aangepast op: 13-07-2023 om 12:02