Jaarlijkse tegemoetkoming in de afvalkosten

Naar aanleiding van de invoering van de gewichtsgebonden ophaling van de restfractie zullen bepaalde doelgroepen ongewild hogere afvalonkosten hebben. Om die reden wenst het lokaal bestuur deze doelgroepen te voorzien in een toelage ter ondersteuning.

Doelgroep

 • Aan inwoners van de gemeente Galmaarden die door medische redenen een verhoogde afvalkost hebben, wordt een jaarlijkse financiële tegemoetkoming verleend van 75 euro per persoon.

Voorwaarden

 • de aanvrager is op 1 januari van het dienstjaar waarin de tegemoetkoming wordt aangevraagd, gedomicilieerd in de gemeente Galmaarden
 • de aanvrager mag niet verblijven in een instelling of rust- en verzorgingstehuis
 • de aanvrager legt een attest voor van de behandelende geneesheer waarop vermeld staat dat de betrokkene voldoet aan de medische voorwaarden om in aanmerking te komen van de tegemoetkoming
  • Medische voorwaarden: geldt voor inwoners met specifieke gezondheidsproblemen zoals tijdelijke of 
   blijvende incontinentie, stomapatiënten, nierdialysepatiënten en patiënten die drager zijn van een PEG-
   sonde (voedingssonde). Om de privacy van de patiënt te respecteren, verklaart de behandelende arts in het 
   aanvraagformulier en/of attest dat de aanvrager voldoet aan de medische voorwaarden.

 • Aan gezinnen van de gemeente Galmaarden met jonge kinderen wordt een babytoelage tot de leeftijd van 2 jaar toegekend. De babytoelage wordt vastgesteld op 25 euro per jaar per kind.

Voorwaarden

 • voor een gezinnen met (een) pasgeboren kind(eren) dat wordt ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Galmaarden, crediteert het lokaal bestuur, de ILvA-provisierekening voor diftar van de referentiepersoon met een bedrag van 25 euro.
 • voor kinderen ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister die de leeftijd van 1 jaar hebben bereikt, crediteert het lokaal bestuur, de ILvA-provisierekening voor diftar van de referentiepersoon met een bedrag van 25 euro.
Laatst aangepast op: 16-03-2023 om 09:59