Jaarlijkse tegemoetkoming in de afvalkosten

1. Aan inwoners van de gemeente Galmaarden die door medische redenen een verhoogde afvalkost hebben, wordt een jaarlijkse financiële tegemoetkoming verleend van 75 euro per persoon.
Welke voorwaarden zijn er aan de aanvraag verbonden? 
  • de aanvrager is op 1 januari van het dienstjaar waarin de tegemoetkoming wordt aangevraagd, gedomicilieerd in de gemeente Galmaarden
  • de aanvrager mag niet verblijven in een instelling of rust- en verzorgingstehuis
  • de aanvrager legt een attest voor van de behandelende geneesheer waarop vermeld staat dat de betrokkene voldoet aan de medische voorwaarden om in aanmerking te komen van de tegemoetkoming
Medische voorwaarden: geldt voor inwoners met specifieke gezondheidsproblemen zoals tijdelijke of 
blijvende incontinentie, stomapatiënten, nierdialysepatiënten en patiënten die drager zijn van een PEG-
sonde (voedingssonde). Om de privacy van de patiënt te respecteren, verklaart de behandelende arts in het 
aanvraagformulier en/of attest dat de aanvrager voldoet aan de medische voorwaarden.
 
2. Aan gezinnen van de gemeente Galmaarden met jonge kinderen wordt een babytoelage tot de leeftijd van 2 jaar toegekend. De babytoelage wordt vastgesteld op 25 euro per jaar per kind.
Welke voorwaarden zijn er aan de aanvraag verbonden? 
  • op 1 januari van het dienstjaar waarin de toelage wordt aangevraagd, moet het kind gedomicilieerd zijn in de gemeente Galmaarden;
  • het kind waarvoor de toelage wordt aangevraagd moet effectief deel uitmaken van het gezin van de aanvrager, die het groeipakket ontvangt;
  • de toelage kan in totaal maximum 2 keer per kind aangevraagd worden.

Meer info
milieu@galmaarden.be - 054 89 04 30
Het reglement vind je hier.
Vanaf 5 april 2021 kan deze tegemoetkoming aangevraagd worden, a.d.h.v. dit aanvraagformulier.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]