Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen die sterk met elkaar verweven zijn: de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting. De structuur, de vorm en de schema’s van de rekening sluiten naadloos aan bij die van het meerjarenplan.

De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

In onze raadpleegomgeving vind je alle agenda's, notulen en besluitenlijsten van de beleidsorganen van gemeente en OCMW vanaf 1 juli 2021. Hier vind je dus ook de goedkeuring van de jaarrekening terug.