Jaarverslag

Met een jaarverslag wenst het lokaal bestuur een inkijk te geven in het lokaal beleid dat niet onder de vorm van acties in het lokaal meerjarenplan wordt opgenomen. Met het jaarverslag wensen we een dubbel doel te dienen:

  • we informeren onze raadsleden, uitvoerend mandatarissen en burgers over een belangrijk deel van het gelijkblijvend beleid dat zich eerder achter de schermen lijkt af te spelen, maar dat nog steeds alle kerntaken van ons lokaal bestuur omvat.
  • we informeren het management en de medewerkers over hun acties en gebruiken deze verzamelde data om de eigen werking in vraag te stellen, om te leren, om bij te sturen waar nodig.

Inhoudelijk is het document gestructureerd op basis van het gemeentelijk organogram. Per afdeling brengen we de diensten met de meest relevante producten en diensten cijfermatig in kaart.

In onze raadpleegomgeving vind je alle agenda's, notulen en besluitenlijsten van de beleidsorganen van gemeente en OCMW vanaf 1 juli 2021. Hier vind je dus ook de goedkeuring van het jaarverslag terug.

Hieronder vind je onze jaarverslagen terug.