Jeugdlokaal

Het jeugdlokaal (Stationsstraat 47a, Galmaarden) kan enkel gebruikt worden voor activiteiten die zich richten tot de jeugd (3 - 30 jaar).

Voorwaarden

  • Galmaardse erkende jeugdverenigingen krijgen voorrang bij de toekenning van het jeugdlokaal.
  • Het jeugdlokaal kan elke werkdag gebruikt worden en 1 maal per weekend (op vrijdag of zaterdag of zondag) tenzij dit door dezelfde gebruiker is.
  • Het jeugdlokaal mag niet gebruikt worden voor eetfestijnen en fuiven.

Ontdek alle voorwaarden en voorschriften in ons huishoudelijk reglement hieronder.

Reserveren

De aanvraag voor het gebruik van het jeugdlokaal moet minstens één maand vooraf aan de dienst vrije tijd overgemaakt worden. Reserveren doe je online via ons reservatiesysteem. De persoon die een aanvraag indient voor het gebruik van het jeugdlokaal is verplicht zijn volledige identiteit bekend te maken. Deze persoon zal als hoofdelijk verantwoordelijke van de activiteit optreden. Hij/zij staat borg voor alle gebeurtenissen tijdens de geplande activiteit. De geplande activiteit moet gedetailleerd omschreven worden bij de aanvraag.
De reservatie is pas definitief van zodra de gebruikersovereenkomst door beide partijen ondertekend is.

Reservatie annuleren

De dienst vrije tijd moet ten minste 5 werkdagen op voorhand verwittigd worden indien een reservatie niet kan doorgaan. Bij het niet respecteren van deze termijn wordt alsnog de totale gebruikersvergoeding aangerekend.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 16:01