Jeugdraad

Voorzitter: Maarten Driessens
Ondervoorzitter: Kenneth Plasschaert
Secretaris: beurtrol

De jeugdraad heeft als taak het college van burgemeester en schepenen te adviseren omtrent alle thema’s die kinderen en jongeren aanbelangen. Naast het formuleren van adviezen is de jeugdraad ook de officiële spreekbuis van onze kinderen en jongeren. De jeugdraad werkt mee aan een gevarieerd vrijetijdsaanbod in de gemeente, gericht naar diverse jongerendoelgroepen.

De jeugdraad is samengesteld uit:

  • vertegenwoordigers van organisaties of verenigingen die in Galmaarden actief zijn in het domein jeugd (maximaal 2 per organisatie/vereniging)
  • geïnteresseerde jongeren vanaf 16 jaar oud
  • de schepen van jeugd
  • een personeelslid aangeduid door het college van burgemeester en schepenen

Het huishoudelijk reglement van de jeugdraad en de goedkeuring ervan vind je hieronder.
Ook de verslagen worden telkens onderaan deze pagina toegevoegd.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 16:02