Jeugdregio Pajottenland

Jeugdregio Pajottenland is een samenwerkingsverband tussen de jeugddiensten van Galmaarden, Bever, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen.
Deze zes gemeenten organiseren samen tal van leuke activiteiten voor kleuters, kinderen, tieners, jongeren, ouders en jeugdverenigingen.

Wat doet Jeugdregio Pajottenland?

De jeugdregio staat in voor het:

 • organiseren van intergemeentelijke initiatieven voor kleuters, kinderen, tieners, jongeren, ouders en jeugdverenigingen om zo hiaten in het jeugdwerk op te vullen
  • bv. organiseren van daguitstappen/activiteiten voor kinderen en jongeren, Schatten van Vlieg ...
 • uitstippelen van een gezamenlijk beleid en deze uitvoeren in samenwerking de intergemeentelijke preventiewerker
  • bv. fuifbeleid: o.a. intergemeentelijk fuifreglement, geluid ...
  • bv. alcohol-, tabak- en drugspreventie: MEGA-project, gamen, medicatie ...
 • organiseren van vormingen (fuifcoach, EHBO …) en infoavonden (infosessie op kamp, conflicthantering …)
 • netwerking en uitwisselen van ervaringen
 • en nog zo veel meer ...


Historiek

 • In 2008 werd Jeugdregio Pajottenland in het leven geroepen. De opstart is er gekomen op vraag van de jeugdconsulenten en had als doel ideeën uit te wisselen.  
 • Vanaf 2010 werd beslist om werk te maken van gezamenlijke projecten en op regelmatige basis samen te komen en ideeën concreet uit te werken.
 • In 2012 werd voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om Jeugdregio Pajottenland wat meer structuur, slagkracht en continuïteit te geven. De overeenkomst werd ondertekend door de zes gemeenten (Galmaarden, Bever, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) voor een periode van zes jaar en werd verlengd in 2019.
 • In 2020 werd volop aan een concreet beleidsplan gewerkt voor de komende zes jaar. Daarin wordt samenwerking en netwerking gestimuleerd tussen de zes lokale besturen.  Doel is om een sterker regionaal jeugdbeleid te realiseren.
 • Op 26 mei 2020 zag projectvereniging Jeugdregio Pajottenland het levenslicht.
 • Begin oktober 2020 kreeg de projectvereniging positief nieuws van Vlaams Minister van jeugd Benjamin Dalle. Een jaarlijkse subsidie zal worden toegekend voor de beleidsperiode 2021-2026.
   

Meer info of vragen

Neem een kijkje op hun website of stuur een e-mail naar info@jeugdregiopajottenland.be.
Je kan Jeugdregio Pajottenland ook volgen op Facebook.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 11:22