Jouw vereniging laten erkennen

Dit reglement heeft tot doel Galmaardse verenigingen die activiteiten organiseren voor een breed publiek te erkennen. Deze erkenning beoogt het toekennen van subsidies, het toekennen van een voordeeltarief bij het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur en het toekennen van een ondersteuningspremie voor jubilerende verenigingen. Een erkenning geeft evenwel geen automatisch recht op subsidiëring.

Voor wie

Dit reglement is van toepassing op jeugdverenigingen, socio-culturele verenigingen (inclusief natuur-, land- en tuinbouwverenigingen en seniorenverenigingen) en sportverenigingen.

Voorwaarden tot erkenning

Raadpleeg hieronder het erkenningsreglement voor Galmaardse verenigingen om na te gaan of jouw vereniging in aanmerking komt om erkend te worden als gemeentelijke vereniging.

Aanvraag tot erkenning

De aanvraag tot erkenning wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Het college van burgemeester en schepenen beslist al dan niet tot erkenning over te gaan. Indien nodig zal de aanvraag voorafgaandelijk voor advies worden overgemaakt aan de bevoegde adviesraad. De beslissing tot erkenning wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de bevoegde adviesraad.

Komt jouw vereniging in aanmerking?

Download hieronder de erkenningsaanvraag en dien jouw dossier in vóór 15 augustus om aanspraak te kunnen maken op werkingssubsidies vanaf het volgende werkingsjaar (september-augustus).

Voordelen van de erkenning

De erkenning als Galmaardse vereniging geeft recht op:

  • gebruik van de gemeentelijke infrastructuur volgens de gangbare reglementen
  • subsidies volgens het toepasselijk gemeentelijk subsidiereglement, indien de vereniging voldoet aan de vastgestelde subsidievoorwaarden
  • een lokale ondersteuningspremie voor jubilerende verenigingen
Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 15:42