Juridisch advies

MAAK EEN AFSPRAAK

In het dagelijks leven kan iedereen wel eens te maken krijgen met juridische problemen.
Via de sociale dienst kan je dan gratis een afspraak maken met de jurist.

Deze geeft een eerste advies, helpt bij het opstellen van brieven of verzoekschriften, leest contracten na, kan bemiddelen bij schuldeisers of doorverwijzen naar het vredegerecht of een pro-deoadvocaat.

Zitdag

De zitdag van de juriste vindt plaats elke eerste en derde dinsdag van 9 tot 12 uur en elke tweede en vierde donderdag van 13 tot 16 uur. Je dient vooraf een afspraak te maken via het Sociaal Huis: 054 89 04 70.

Meer info 

Voor meer informatie omtrent juridische bijstand en je eventuele rechten op een pro-deo advocaat (volledig/gedeeltelijk gratis advocaat) kan je terecht op juridische bijstand.

Laatst aangepast op: 17-05-2023 om 10:01