Kadaster en registratie

Het kadaster wordt opgemaakt door het Ministerie van Financiën en bevat een lijst en plannen van alle eigendommen en hun eigenaars in de gemeente.
De gemeente heeft geen bevoegdheid om informatie te verstrekken over eigenaars van een perceel of gebouw. 

 Gewestelijk
 Vlaams-Brabant
 Kruidtuinlaan 50 bus 3962  Zuster Bernardastraat 32
 1000 Brussel  1500 Halle
 T: 02 577 19 70  T: 02 575 65 80
 F: 02 579 61 26  F: 02 579 72 74
 @: meow.dienst.uit.vl-brab@minfin.fed.be  @: contr.kad.halle2@minfin.fed.be


Je kunt informatie bekomen op de onderstaande websites:

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]