Kippen houden

 • Je mag maximum vijftig stuks pluimvee houden in je tuin (Vlarem-wetgeving).
 • De dieren moeten voldoende eten en drinken krijgen en een hok om in te schuilen.
 • De tuin moet afgesloten zijn zodat de dieren niet kunnen ontsnappen.

Oprichten van een kippenhok

De oprichting van een kippenhok is vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning indien

 • Het hok wordt opgericht binnen dertig meter van een 'vergund' woongebouw.
 • Het perceel waar het hok wordt geplaatst niet gelegen is in ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals bijvoorbeeld natuurgebied, parkgebied, enz.
 • Slechts één hok op het betreffende perceel wordt opgericht.
 • Het om een houten hok gaat.
 • De constructie wordt opgericht oftewel tegen een bestaande 'vergunde' muur, ofwel tenminste 1 meter van de perceelsgrenzen.
 • De oppervlakte van het hok maximaal 10 vierkante meter bedraagt.
 • De constructie niet wordt opgericht in de voortuinstrook.
 • De kroonlijsthoogte van het hok beperkt blijft tot 2,50 meter en de nokhoogte tot 3 meter.

Voor de omheining is geen vergunning nodig indien deze bestaat uit houten of kunststof palen met draad. Indien deze tevens als afsluiting met de buur dient, moet de hoogte beperkt blijven tot 2 meter. 

Het hok moet voldoende verlicht en verlucht zijn. Een goed klimaat in het hok heeft een positieve invloed op de gezondheid en de leg. Tocht is uit den boze. Vermijd daarom spleten en klieren. Een goede ventilatie krijg je door in één van de wanden van het hok onderaan een opening te voorzien – logischerwijs is dit de ingang voor de kippen – en bovenaan een verlichtings- en verluchtingsrooster ter plaatsen. Doe dit in een wand die niet naar de overheersende windrichting is gekeerd. Het is aan te bevelen deze openingen op het zuid(oosten) te oriënteren. De kans dat het binnen regent, is dan het kleinst. Droge, frisse lucht die het hok binnenkomt, wordt opgewarmd door de lichaamswarmte van de kippen en verlaat het hok langs de opening bovenaan. De luchtstroom voert ook het vocht mee dat ontstaat door de uitademing van de kippen en de verdamping van de mest. Een vochtig hok is ongezond voor de kippen, het doet de houten constructie sneller rotten en laat de mest samenkoeken.  
 

Geluidsoverlast hanen

Hanen zijn, net zoals kippen, meestal toegelaten in de stadstuin. Als er hanen worden gehouden in de stedelijke omgeving, komen er vaak klachten rond lawaaioverlast. Het is daarom belangrijk om op voorhand met de buren te overleggen en problemen tijdig te bespreken voor er tussenkomst van bemiddeling of politie nodig is. Met betrekking tot lawaaioverlast staat er in de politiecodex dat:

 • Elk soort geluid of soort lawaai dat de rust van de inwoners kan verstoren en dat niet noodzakelijk is, verboden is, tenzij een afwijking schriftelijk toegelaten is door de burgemeester (Artikel 285).
 • Gemengde inbreuken: Indien het parket geen vervolging instelt, zijn de inbreuken strafbaar met een GAS-boete (Artikel 711). 7° zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.

Een oplossing voor geluidsoverlast van hanen kan een nachthok zijn. Een afsluitbaar en donker hok dat toe kan tussen 22 en 6 uur kan ervoor zorgen dat de hanen niet te vroeg beginnen kraaien en de buren hier niet teveel last van ondervinden.

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 09:43