Ik heb een klacht / een andere melding

Het lokaal bestuur engageert zich om, via een efficiënt klachtenbehandelingssysteem, de inwoners op een doeltreffende manier te helpen bij hun klacht.

Klachten hebben betrekking op:

  • Een concrete handelswijze van de gemeente in een bepaalde aangelegenheid.
  • De concrete toepassing van een bestaande regelgeving.

Opgelet, een klacht is geen melding, vraag om informatie, suggestie of positieve feedback.

Een klacht indienen

Een melding is een mondeling, schriftelijk of elektronisch signaal van een toestand waarbij een tussenkomst van een gemeentelijke of sociale dienst gewenst is. Voor al jouw meldingen kan je hier terecht bij één van onze meldpunten. Heb je een melding die niet meteen thuis hoort onder één van onze meldpunten? Gebruik dan onderstaand meldingsformulier.

Een andere melding doorgeven