Klimaatengagement

Eind 2019 tekenden 64 Vlaams-Brabantse gemeenten, waaronder Galmaarden, een nieuw Klimaatengagement. Hiermee spreken ze, samen met de provincie Vlaams-Brabant, Haviland en Interleuven, hun ambitie voor het klimaat uit.

De afwisselende periodes van hitte, droogte en overstromingen vertellen ons duidelijk dat het klimaat verandert. Dus moeten wij, samen met alle Vlaams-Brabantse gemeenten, werk maken van een sterk en doorgedreven klimaatbeleid en samen een krachtig signaal geven aan onze inwoners.


Concreet engageren de gemeenten zich om minder CO2 uit te stoten, door energie te besparen, het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen, in te zetten op hernieuwbare energie en te kiezen voor efficiënte, schone technieken.
​Daarnaast willen ze ook de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast, milderen.
​Hiervoor gaan de gemeenten alle relevante actoren betrekken bij de opmaak en de uitvoering van hun lokaal klimaatbeleid en zelf het goede voorbeeld geven.

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 10:00