Klusjesdienst

De klusjesdienst van het OCMW heeft tot doel de leefomgeving van klanten te verbeteren door het verlenen van hulp onder de vorm van het opknappen van diverse klusjes. De klusjesdienst van het OCMW kan een aantal klusjes in en rond de woning uitvoeren die de mensen vroeger zelf deden maar nu niet meer kunnen. Ze komen niet in de plaats van professionele hulp en de klussen zijn beperkt in tijd en omvang zoals: tuinonderhoud, kleine onderhoud- en herstellingswerken, opruimen van kelder of zolder, kleine schilder- en behangwerken…

De klusjesdienst richt zich tot:

  • Alleenstaanden ouder dan 60 jaar of gezinnen waarvan één van beide partners ouder is dan 60 jaar en die niet langer kunnen instaan voor het uitvoeren van de klusjes omwille van ziekte, beperkte fysische of psychische mogelijkheden of sociale omstandigheden.
  • Personen met een handicap en personen die recht hebben op het zorgbudget.
  • Personen wiens hulpvraag mits voorlegging van een sociaal verslag, opgemaakt door de maatschappelijk assistente van het OCMW wordt goedgekeurd door het Bijzonder Comité Sociale Dienst.

De maatschappelijk werker onderzoekt je aanvraag tot hulp. Zij vraagt ook naar je verwachtingen, het takenpakket van de klusjesman en deelt het uurtarief mee.

Het uurtarief wordt, behalve voor het onderhouden van grafzerken, bepaald aan de hand het inkomen van alle inwonende personen. Als staving van dit inkomen wordt meest recent aanslagbiljet van de belastingen opgevraagd.