Klusjesdienst

De klusjesdienst van het OCMW heeft tot doel de leefomgeving van cliënten te verbeteren door het verlenen van hulp onder de vorm van het opknappen van diverse klusjes. 

De klusjesdienst richt zich tot:
 - Alleenstaanden of gezinnen waarvan één der beide partners minimum 60 jaar oud is. 
- Personen met een handicap (inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming).
 - Personen die recht hebben op de Zorgverzekering. 
- Uitzonderingen zijn mogelijk mits voorlegging van een sociaal verslag, opgemaakt door de maatschappelijk assistente van het OCMW en goedgekeurd door het Bijzonder Comité Sociale Dienst

De maatschappelijk werker onderzoekt je aanvraag tot hulp. Zij vraagt ook naar je verwachtingen, het takenpakket van de klusjesman en het uurtarief.

Het uurtarief wordt, behalve voor het onderhouden van grafzerken, bepaald aan de hand het inkomen van alle inwonende personen. Als staving van dit inkomen wordt meest recent aanslagbiljet van de belastingen opgevraagd.
 
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]