Krijt jij mee voor pleegzorg?

Gepubliceerd op woensdag 10 juli 2024 om 10.00 uur
Pleegzorg Vlaanderen roept deze zomer op om te tekenen voor pleegzorg. En als pleegzorggemeente steunt Galmaarden deze campagne.

Pleegzorg biedt een veilige en liefdevolle omgeving aan kinderen, jongeren en volwassenen die tijdelijk niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Gemeente Galmaarden vervult hierin een cruciale rol als pleegzorggemeente. Pleegzorggemeenten zoals Galmaarden engageren zich om kwetsbare personen en de pleeggezinnen te ondersteunen. In samenwerking met Pleegzorg Vlaanderen zetten we een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg in Galmaarden op een laagdrempelige manier bekend te maken.

1.121 kinderen en jongeren in nood

In 2023 ontving Pleegzorg Vlaanderen maar liefst 1.121 aanvragen voor crisispleegzorg. Dat zijn 1.121 kinderen of jongeren in nood, die zo snel mogelijk een veilige plek in een crisispleeggezin nodig hadden omdat hun thuissituatie niet langer veilig of stabiel was. Ondanks het belang van crisispleeggezinnen, is er een groot tekort: in 2023 bleven 744 aanvragen onbeantwoord. Die kinderen moesten worden opgevangen in leefgroepen, ziekenhuizen of andere minder geschikte tijdelijke oplossingen. Dit moet anders.

Teken voor Pleegzorg Vlaanderen

Om de kinderen een hart onder de riem te steken roepen we iedereen in Vlaanderen op om een krijttekening te maken op de stoep voor je deur. Teken een groot hart en deel dit op sociale media met de hashtag #tekenvoorpleegzorg. Als pleegzorggemeente willen we deze actie heel graag ondersteunen en vragen we of je wil mee tekenen voor pleegzorg? 
Ook de kindjes op ons speelplein Kornelius Krokodil tekenen mee voor pleegzorg!

Hartjes op elke stoep zijn mooi, maar we hebben ook nood aan mensen die écht willen tekenen voor pleegzorg. Ben jij flexibel en kan je stabiliteit, veiligheid en warmte bieden aan kinderen in nood? Dan is crisispleegzorg misschien wel iets voor jou. Zie je het zitten om snel op te starten (vaak binnen de 24 uur) en een kind een thuis te bieden tot er een andere oplossing gevonden is? Voor enkele weken, maanden of langer? Kom dan luisteren op één van onze infoavonden over crisispleegzorg. Deze zijn gratis en vrijblijvend.

Meer info

Meer info over het initiatief vind je op https://www.pleegzorg.be/tekenvoorpleegzorg