Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank van de FOD Economie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzameld zijn.

De KBO heeft een dubbel doel:

  • de werking van de overheidsdiensten efficiënter maken
  • en de administratieve procedures voor ondernemingen vereenvoudigen.


Werking

De KBO centraliseert de basisgegevens van ondernemingen en vestigingseenheden en verspreidt deze naar verschillende bevoegde overheidsdiensten. Elke onderneming en vestigingseenheid krijgt van de KBO een uniek identificatienummer. Met dit identificatienummer kunnen overheden onderling gegevens uitwisselen. Zo moet de ondernemer slechts één keer dezelfde gegevens aan de overheid overmaken.

Meer info

Meer informatie vind je op deze website.

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 09:09