Leegstand & verwaarlozing

Het is wenselijk dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare woningen- en gebouwenbestand optimaal benut wordt omdat leegstand enerzijds leidt tot verloedering wat extra taken en dus ook kosten voor het bestuur met zich meebrengt en anderzijds nefast is voor de sociale cohesie van de gemeente. Het bestuur wenst de langdurige leegstand van woningen en gebouwen in de gemeente dan ook te voorkomen en te bestrijden.

De strijd tegen de leegstaande woningen en gebouwen zal onder meer een effect hebben als de opname van dergelijke gebouwen en woningen in een leegstandsregister ook daadwerkelijk leidt tot een belasting. Anderzijds worden er ook vrijstellingen van belastingen toegekend.

Meer info

Woonwinkel Pajottenland zorgde voor een uniform reglement voor alle aangesloten gemeentes (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen). Alle informatie is terug te vinden in het reglement hieronder.

Gerelateerde items

Laatst aangepast op: 31-01-2023 om 13:46