Leegstandsheffing op leegstaande gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2021 - 2025

Leegstandsheffing op leegstaande gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2021 - 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 december 2020.

Laatst aangepast op: 03-01-2023 om 13:48