Lokaal Overleg Kinderopvang

Voorzitter: Sabine Decoster
Ondervoorzitter: Nico Souffriau
Secretaris: beurtrol

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) geeft advies aan het lokaal bestuur (de gemeente of het OCMW) over kinderopvang. Het LOK is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het is een plaats waar men mekaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingen. Het LOK wordt samengesteld uit alle geïnteresseerde betrokkenen.
Verschillende partners hebben er hun stem zoals gemeentebestuur, zelfstandige en gesubsidieerde kinderopvang, scholen, ouders, jeugdwerk... Lokale actoren en gebruikers (vb. startende kinderopvangmedewerkers) kunnen advies vragen aan het LOK.

Het huishoudelijk reglement van het LOK en de goedkeuring ervan vind je hieronder.
Ook de verslagen worden telkens onderaan deze pagina toegevoegd.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 16:17