Hinderpremie

Vanaf 1 juli 2017 kunnen handelaars beroep doen op de hinderpremie voor werken die starten na 1 juli. Om handelaars wat financiële ademruimte te geven, kunnen ze binnenkort gebruik maken van deze premie van 2000 euro.  
 
De gemeenten leveren vanaf 1 juli  2017 geen hinderattesten meer af. De premie wordt automatisch toegekend door gebruik te maken van de gegevens die (o.a.) de gemeente invoert in het Generiek informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) in combinatie met de gegevens van ondernemingen in de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO).
 
Het tijdig en correct invoeren van geplande werken in het GIPOD is van groot belang voor de getroffen ondernemer. Gebeurt dat niet, dan zal de ondernemer immers niet geselecteerd worden voor de automatische toekenning van een hinderpremie.
 
Meer informatie vindt u op de website van Agentschap Innoveren en Ondernemen, of stuur uw vraag naar hinderpremie@vlaio.be.
 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]