Lokale hulpverleners

Algemeen

Adressen huisartsen en psychologen: https://desocialekaart.be

Algemene informatie

www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-Pajottenland

Gezondheid

Intergemeentelijke preventiedienst gezondheid Pajottenland (gezondheidsthema's, verslavingsthema's, adviesgesprek,...): preventie@pajottenland.be

Psychische problemen

www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/volg-een-opleiding/eerste-hulp-bij-psychische-problemen/

Gezinnen en kinderen

Ontwikkeling, gezondheid, ouderschap,... www.kindengezin.be

School

www.clb.be of www.clbchat.be

Opvoeding, activiteiten,...

www.huisvanhetkindpajottenland.be 

Raadpleeg zeker ook je lokale ziekenfonds voor terugbetaling van kosten voor psychologische hulp!

Laatst aangepast op: 12-10-2023 om 12:04