Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

Inhoud

Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen die vermeld zijn in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over zo’n vestiging beschikt. Om ambulante activiteiten uit te oefenen in het Vlaamse Gewest moet u over de juiste activiteitencodes beschikken.

Sinds 1 april 2024 kunnen ondernemers in Vlaanderen niet langer een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten aankopen. Het ondernemingsnummer is sinds 1 april 2024 namelijk ‘de sleutel’. De controle gebeurt vanaf dan door de ondernemingsgegevens te checken in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO).

Voorwaarden

Als ambulante handelaar of foorreiziger moet u een ondernemingsnummer hebben met een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) die de ambulante handel of kermisactiviteit toelaat. Om u als ondernemer tijdens een controle te identificeren, voorziet de overheid nu een digitale QR-code die u bewaart op uw smartphone of afdrukt en aan uw kraam of attractie hangt.

Daardoor is het voor die ondernemingen essentieel dat hun gegevens in de KBO juist zijn. Bekijk op de website van VLAIO hoe u dat zelf kunt controleren. Op die pagina vindt u ook alle verplichtingen die u hebt als ambulante handelaar of foorreiziger.

Procedure

Zorg dat u ten laatste op 31 mei 2024 de juiste codes aan uw onderneming linkt. Op vertoon van een geldige leur- of kermiskaart als werkgever brengt een erkend ondernemingsloket dat voor u gratis in orde. Aanpassingen na die datum worden opnieuw betalend.

Als u de  QR-code digitaal op zak hebt in uw smartphone of hem als affiche een duidelijk zichtbare plek geeft aan uw kraam of attractie, kunt u eenvoudig gecontroleerd worden. Zorg er ook voor dat uw identiteitskaart altijd binnen handbereik is, dan wordt de controle voor u én voor de controleur een pak sneller en efficiënter.

Uitzonderingen

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), hebt u geen machtiging nodig. Ook als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.

Regelgeving

  • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

  • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

  • Gemeentelijk reglement of politieverordening

Laatst aangepast op: 17-05-2024 om 13:50