Managementteam

Het managementteam (MAT) heeft een aantal opdrachten die er voor moeten zorgen dat de gehele gemeentelijke organisatie op een efficiënte manier draait. Het team ondersteunt de coördinatie van de gemeentediensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie en bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de communicatie tussen de gemeentediensten.

Leden

De algemeen directeur, adjunct-algemeendirecteur en financiëel directeur maken deel uit van het management. Ook de diensthoofden vrije tijd, grondgebiedzaken en sociale dienst zijn lid van het managementteam. De deskundigen organisatiebeheersing en communicatie sluiten het rijtje af.

Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 10:13