Mantelzorg

Verleen je langdurig en onbetaald extra hulp aan een zorgbehoevende persoon in je directe omgeving die nog thuis verblijft, dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kan je een financiële tegemoetkoming ontvangen als blijk van waardering voor je inzet.


Voorwaarden

Als zorgbehoevende dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen, o.a. :

  • Op regelmatige wijze ondersteuning krijgen in je thuisomgeving door de mantelzorger;
    inkomensvoorwaarde;
  • recht hebben op het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
  • er wordt maar één mantelzorgpremie per domicilie-adres toegekend;
  • per zorgbehoevende wordt er maar één mantelzorgpremie toegekend en uitbetaald.


Als mantelzorger dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen, o.a.:

  • Instaan voor de ondersteuning in de thuiszorg van de zorgbehoevende;
  • je bent geen professionele hulpverlener die reeds hulp biedt aan de zorgbehoevende;
  • een mantelzorger kan maar één mantelzorgpremie ontvangen;
  • indien er meerdere mantelzorgers instaan voor de ondersteuning bij één zorgbehoevende, dien je onder elkaar af te spreken welke mantelzorger de toelage ontvangt. Het recht op een mantelzorgpremie eindigt bij een verblijf in het ziekenhuis, bij een kortverblijf van langer dan 4 weken, bij opname in een woonzorgcentrum en bij overlijden.

De premie wordt jaarlijks herzien.

Hieronder vind je het reglement terug en het aanvraagformulier. Stuur het (volledig) ingevuld aanvraagformulier terug naar de thuisdiensten. 

Laatst aangepast op: 30-12-2022 om 12:10