Mantelzorg

Verleen je langdurig en onbetaald extra hulp aan een zorgbehoevende persoon in je directe omgeving die nog thuis verblijft, dan ben je een mantelzorger. Als mantelzorger kan je een financiƫle tegemoetkoming ontvangen als blijk van waardering voor je inzet.


Voorwaarden

Als zorgbehoevende dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen, o.a. :

 • De zorgbehoevende is gedomicilieerd in Galmaarden en de zorg wordt effectief in de gemeente opgenomen.
 • De zorgbehoevende woont thuis. Er is geen recht op mantelzorgtoelage als de zorgbehoevende in een zorgvoorziening woont, zoals een woonzorgcentrum.
 • De zorgbehoevende heeft recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.
 • Of de zorgbehoevende is erkend door het FOD sociale zekerheid, dienst DG personen met een handicap en geniet inkomensvervangende tegemoetkoming of integratie- tegemoetkoming.
 • Of de zorgbehoevende tot en met de leeftijd van 21 jaar geniet van een zorgtoeslag van het groeipakket voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.


Als mantelzorger dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen, o.a.:

 • De mantelzorger is meerderjarig.
 • De mantelzorger hoeft niet in te wonen bij de zorgbehoevende.
 • De mantelzorger hoeft geen aanverwant te zijn van de zorgbehoevende.
 • De hulp van de mantelzorger moet daadwerkelijk bijdragen tot het kunnen thuis blijven wonen van de zorgbehoevende. De zorgtaken die de mantelzorger opneemt gebeuren op regelmatige basis. De beoordeling gebeurt door de maatschappelijk werker.
 • De mantelzorger mag op geen enkele andere wijze professioneel hulp verlenen aan de zorgbehoevende en hiervoor een financiĆ«le vergoeding krijgen hetzij van de zorgbehoevende zelf, hetzij van derden.
 • Indien de mantelzorger geen inwoner is van Galmaarden dient hij/zij een attest voor de leggen van de gemeente waar hij/zij woonachtig is. Dit attest bewijst dat hij/zij aldaar geen mantelzorgpremie ontvangt. 

De premie wordt jaarlijks herzien.

Hieronder vind je het reglement terug en het aanvraagformulier. Stuur het (volledig) ingevuld aanvraagformulier terug naar de thuisdiensten. 

Laatst aangepast op: 12-01-2024 om 14:15