Mantelzorg

De mantelzorgtoelage wordt toegekend als blijk van waardering voor de inzet van

mantelzorgers, die de opvang en verzorging van een zorgbehoevende persoon op zich

nemen.

De mantelzorger die op frequente basis hulp biedt aan een zwaar zorgbehoevende persoon die nog thuis verblijft, kan van het OCMW een maandelijkse toelage van 15 euro krijgen.

Raadpleeg het reglement over de mantelzorgpremie.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]