Milieuadviesraad

Voorzitter: Louis-Marie Tennstedt
Ondervoorzitter: Hans Vanhaesebrouck 
Secretaris: Jeannine Vervaeke 

De milieuadviesraad verleent het bestuur op verzoek advies over alle kwesties die betrekking hebben op afval, afvalwater, oppervlaktewater, grondwater, integraal waterbeheer, lucht, bodem, geluid, groenvoorziening, natuurbehoud en -ontwikkeling, ruimtelijke ordening, bedrijfsinterne milieuzorg binnen de gemeentelijke diensten en verzorgt inspraak en sensibilisering van de bevolking rond die onderwerpen.

De milieuadviesraad maakt ook gebruik van zijn recht om op eigen initiatief adviezen te verlenen en voorstellen te formuleren over deze dossiers. Op tweejaarlijkse vergaderingen van de milieuadviesraad wordt druk gepraat over de oplossingen voor de belangrijkste milieuproblemen in onze gemeente, in de eerste plaats afval- en zwerfvuilbeleid.

De verslagen worden telkens onderaan deze pagina toegevoegd.

Laatst aangepast op: 19-02-2024 om 11:40