Mobitwin centrale (voorheen MMC)

Heb je een vervoersprobleem om naar ziekenhuis, dokter, winkel … te gaan? Beschik je over een beperkt inkomen? Dan kan je mogelijks gebruik maken van ons mindermobielenvervoer.

Voor wie

  • personen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer omwille van ziekte, ouderdom of omwille van een beperking;
  • personen wiens inkomen niet hoger is dan tweemaal het leefloon.

Een afwijking kan worden toegestaan voor personen wiens hulpvraag, mits voorlegging van een sociaal verslag opgemaakt door de maatschappelijk assistente van het OCMW, wordt goedgekeurd door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Kostprijs

Leden dienen jaarlijks hun lidmaatschap te vernieuwen. De tarieven vind je terug in het reglement (onderaan deze pagina).
Bijkomend dient er ook een onkostenvergoeding betaald worden. De kilometers worden geteld vanaf het thuisadres van de vrijwilliger en terug. De ritprijs kan dus variëren naargelang de woonplaats van de vrijwilliger en de beschikbaarheid van een vrijwilliger in jouw buurt en de route die de vrijwilliger neemt.

Bezit je over een parkeerkaart voor personen met een beperking? Dan neem je die het best mee. Onze vrijwilligers beschikken niet over een dergelijke kaart en kunnen dus anders ook niet op de voorbestemde plaatsen parkeren. Bijkomende kosten zoals parkeergeld zijn te laste van de aanvrager.

Je betaalt de ritten onmiddellijk aan de vrijwilliger. Voorzie voor de betaling een voldoende en zo gepast mogelijke geldsom. Je krijgt van de vrijwilliger een ontvangstbewijs voor het betaalde bedrag.

Hoe aanvragen

Om een rit aan te vragen neem je ten laatste twee werkdagen op voorhand contact op met dienst 'Thuisdiensten en zorg'.
Ritten reserveren kan alleen via deze dienst, niet rechtstreeks via de vrijwilliger.
Je moet je houden aan de afspraken die je met onze diensten hebt gemaakt. Je mag de vrijwilliger niet vragen om naar een andere bestemming of op een ander tijdstip te rijden.

Meer info

Meer informatie omtrent de verzekering, annulatie van een rit, bijkomende bepalingen ... vind je in het reglement onderaan deze pagina.

Gerelateerde items

Laatst aangepast op: 14-02-2024 om 10:36