Missie, visie en waarden

Onze missie

Gemeente en OCMW Galmaarden beogen om op het lokale niveau bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied.

Onze visie

Gemeente en OCMW Galmaarden verzekeren een burgernabije, democratische, transparante en doelmatige uitoefening van hun bevoegdheden. Ze betrekken de inwoners zo veel mogelijk bij het beleid en zorgen voor openheid van bestuur.

Onze waarden

MARKANT staat voor de waarden van ons lokaal bestuur die bij de uitvoering van haar doelstellingen een belangrijke rol spelen:

 • Menselijkheid
  De klant (inwoner) staat centraal.
 • Authenticiteit
  We zijn betrouwbaar en geloofwaardig.
 • Respect
  We hebben waardering en respect voor het anders zijn van de klant (inwoner) en de collega’s.
 • Kwaliteit
  We willen onze dienstverlening steeds verbeteren en halen daarvoor het beste uit onszelf.
 • Alertheid
  We staan open voor de noden van de sterk veranderende maatschappij.
 • Nabijheid
  We zijn elke werkdag via het loket en telefonisch bereikbaar. Digitaal, via onze gemeentelijke website, kan de klant 7/7 dagen en 24/24 uur met onze diensten in contact komen.
 • Transparantie
  We werken op een open en duidelijke manier. 
Laatst aangepast op: 29-12-2022 om 10:14