Nieuws

2 dagen geleden, 04-12-2019 om 15:38
Vrijwilligers zijn in onze samenleving van een onmisbare meerwaarde. Namens het volledige bestuur en alle personeelsleden wensen we al onze vrijwilligers van harte te bedanken en hopen we dat we deze samenwerking nog lang zullen kunnen voortzetten.
2 dagen geleden, 04-12-2019 om 14:38
Vind je je eigen woning te groot, wordt het onderhoud van de woning of de tuin een te grote last, of voel je je er wel eenzaam of onveilig… Dan biedt een assistentiewoning de oplossing. Als je interesse hebt, mag je je melden bij de verantwoordelijke Chantal Casier, dit kan op het nummer 054 89 04 70 op dinsdag- en donderdagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur.
2 weken geleden, 28-11-2019 om 17:12
De kasseien dienen opnieuw aangelegd te worden door het negeren van de wegsignalisatie. Deze werken worden voorzien van 9 tot 16 december.
2 weken geleden, 28-11-2019 om 9:31
Het afvuren van vuurwerk en vuurpijlen is verboden. Het wordt uitsluitend toegelaten mits een vergunning van het gemeentebestuur waarbij moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden.
2 weken geleden, 27-11-2019 om 15:43
Brieven veranderen mensenlevens en helpen onrecht de wereld uit. Daarom organiseert Amnesty International elk jaar in december de Schrijfmarathon. Laat ook je stem horen tegen dit onrecht en schrijf mee.
2 weken geleden, 25-11-2019 om 11:30
Het gemeentebestuur van Galmaarden heeft beslist om 6 voertuigen openbaar te verkopen: een bestelwagen, 4 tractoren en een vrachtwagen. De verkoop vindt plaats bij schriftelijk bod, waarbij een lot wordt toegewezen aan de meest biedende. Het bod dient uiterlijk op 16 december 2019 om 12 uur aan te komen bij het gemeentebestuur. 
2 weken geleden, 22-11-2019 om 9:38
Naar aanleiding van de dag van de ondernemer vragen we de lokale handelaars en ondernemers om een vragenlijst in te vullen waar er gepeild wordt naar de verwachtingen van het lokaal economisch beleid en de interesse om deel te nemen aan het waardebonnensysteem. Deze dient vóór 16 december ingevuld te worden.
3 weken geleden, 21-11-2019 om 16:11
Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, heeft het captatieverbod op alle waterlopen in Vlaams-Brabant opgeheven. Door de regenval van de afgelopen maanden is er voldoende water.
3 weken geleden, 21-11-2019 om 15:27
In de periode van 1 december 2019 tot 15 maart 2020 voert de provincie oppervlakkige ruimingswerken uit aan de waterlopen van tweede categorie in het Denderbekken.
3 weken geleden, 20-11-2019 om 16:42
Sinds 31 maart 2019 is de nieuwe wet van kracht rond de naam en de registratie van levenloos geboren kinderen.  
Ouders van kinderen die vóór de inwerkingtreding van de wet levenloos werden geboren, kunnen nog tot 30 maart 2020 via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van bevalling vragen om een akte op te maken of om in de bestaande akte een voornaam/naam op te nemen.
3 weken geleden, 20-11-2019 om 9:57
De dienst burgerzaken en de FOD Justitie stellen vast dat er sinds kort dubieuze websites actief zijn die tegen betaling uittreksels uit het strafregister aanbieden. Vraag een uittreksel uit het strafregister steeds rechtstreeks aan de dienst burgerzaken.
3 weken geleden, 19-11-2019 om 10:22
De provincie heeft een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. Laat weten wat jij hiervan vindt.
3 weken geleden, 16-11-2019
De Academie van Herne organiseert in het kader van de warmste week 'Academie for Life' ten voordele van vzw Nupraatikerover
3 weken geleden, 15-11-2019 om 14:47
Het bord b21 wordt geplaatst voor het verkeer komende van Herhout richting centrum (voorrang hebbend).
Het bord b19 wordt geplaatst voor het verkeer komende van het centrum richting Herhout (voorrang verlenend).
3 weken geleden, 15-11-2019 om 14:39
Maandag 18 november start de volgende fase van de Fluvius nutswerken op de Ninoofsesteenweg. 
Zo zal er tijdelijk éénrichtingsverkeer zijn op de Ninoofsesteenweg tussen de Kapellestraat en de Scheibeekstraat.
De toegelaten rijrichting loopt van Edingen naar Vollezele.
3 weken geleden, 15-11-2019 om 13:55
Naar jaarlijkse traditie organiseert Pleegzorg Vlaanderen van 15 tot 24 november de Week van de Pleegzorg. Een moment bij uitstek om stil te staan bij het belang en de kracht van de Vlaamse pleeggezinnen.
4 weken geleden, 12-11-2019 om 15:45
Bij recent uitgevoerde werken werd helaas vastgesteld dat onbevoegden de wegsignalisatie aan de kant hebben geschoven, waardoor het verkeer zich te snel op de nieuw uitgevoerde bestrating begaf. Hierdoor werd het net uitgevoerde werk vrijwel onmiddellijk beschadigd.
04-11-2019 om 13:20
Wie zich in een financieel moeilijke situatie bevindt, kan elk jaar een korting krijgen op de verwarmingsfactuur van het Sociaal Verwarmingsfonds.
30-10-2019 om 10:17
Op woensdag 18 september ondertekenden de gemeenten Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Bever en Liedekerke, de stad Halle en de provincie Vlaams-Brabant het Ambitiekader 1.0. ‘Opgewekt Pajottenland’.
30-10-2019 om 9:54
Tijdens de periode van 11 november tot en met 29 november 2019 zullen herstellingswerken worden uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Ontdek hier de verkeersmaatregelen die worden getroffen.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]