Verwijdering van grafzerken en gedenktekens begraafplaats Tollembeek

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015, een perk grafzerken en de gedenktekens te verwijderen van de graven waarvan de grafrust is verstreken. Daarmee wordt de tweede fase van het gemeenteraadsbesluit uitgevoerd op de begraafplaats van Tollembeek.


Deze beslissing werd genomen omdat de grafrust voor deze graven geruime tijd is verstreken en met het oog op een duurzame inrichting van de begraafplaats.

De grafzerken en de gedenktekens mogen door de nabestaanden worden verwijderd gedurende de periode van 15 oktober 2019 tot en met 15 november 2020.
In afwijking van artikel 31 van het gemeentelijk politiereglement op de begraafplaatsen mogen particulieren deze werkzaamheden op zaterdag uitvoeren. Deze afwijking geldt niet voor aannemers. Na deze termijn zullen de nog aanwezige grafzerken en gedenktekens ambtshalve door de gemeentelijke diensten worden verwijderd.

Meer informatie over deze beslissing krijgt u bij de dienst burgerzaken, Marktplein 17 te 1570 Galmaarden, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. 
Daarnaast kan u ook contact opnemen via telefoon 054 89 04 15 of via bevolking@galmaarden.be.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]