Aangifte levenloos geboren kind

 
De novembermaand doet velen even verwijlen bij het leven en de dood, zo-ook ouders die een kindje verloren. In december met familiefeesten als Sinterklaas en Kerstmis in het vooruitzicht wordt het gemis vaak nog scherper aangevoeld. 

Het is goed in deze periode nog eens te herinneren aan de wijziging van de bestaande regelgeving omtrent de levenloos geboren kinderen.
 
Sinds 31 maart 2019 is de nieuwe wet van kracht rond de naam en de registratie van levenloos geboren kinderen.
Voortaan kan een akte worden opgemaakt voor kinderen die tussen 140 en 179 dagen zwangerschap overlijden. In die akte kan ook een voornaam worden opgenomen.
Voor kinderen die na meer dan 180 dagen zwangerschap levenloos geboren worden, moet een overlijdensakte worden opgemaakt. Daarin kan een voornaam en een naam worden opgenomen. 
 
Ouders van kinderen die vóór de inwerkingtreding van de wet levenloos werden geboren, kunnen nog tot 30 maart 2020 via een gemeenschappelijke verklaring of bij verklaring van de langstlevende ouder aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de plaats van bevalling vragen om een akte op te maken of om in de bestaande akte een voornaam/naam op te nemen.

Meer info bij de dienst burgerzaken via bevolking@galmaarden.be of 054 89 04 15.   


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]