Aanvraag schattingscommissie 'schade aan teelten'

Naar aanleiding van de droogte en hoge temperaturen van deze zomer is er waarschijnlijk teeltschade ontstaan. 

De droogte en de hitte zullen misschien niet erkend worden als landbouwramp, een verslag van de schattingscommissie is echter noodzakelijk voor meerdere administratieve verplichtingen.

Een eerste belangrijke reden is de nitraatresidubepalingen op de percelen dit najaar.
Rond 15 september zullen een groot aantal bedrijven een brief van de Mestbank krijgen waarin percelen worden aangeduid voor een grondstaalname om de reststikstof te bepalen.
Wanneer de teelt op dit perceel (grotendeels) mislukt is gaat dit echter een vertekend beeld geven. 
De Mestbank voorziet een procedure om percelen waar teeltschade geleden is af te melden. Dit dient echter te gebeuren vóór 28 september en mét een PV van de schattingscommissie.

Gelieve vóór 10 september 2019 je aanvraag voor de gemeentelijke schattingscommissie samen met een kopie van de overzichtstabel en de luchtfoto’s van de verzamelaanvraag in te dienen.

Meer info:
milieudienst@galmaarden.be
054 89 04 30


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]