De Lijn herbekeek haltespreiding te Galmaarden

De Lijn hield in opdracht van de Vervoerregio Vlaamse Rand een onderzoek rond haltespreiding.
Bij het bekijken van de verschillende haltes werd rekening gehouden met de huidige omgeving, afstanden tot vorige en volgende haltes, aantal opstappers, attractiepolen in de nabijheid, ligging ten opzichte van kruispunten, veiligheid en afstand tot woningen.

Vanaf 1 september worden er een aantal haltes niet meer bediend, deze worden geschrapt of verplaatst. Deze haltes worden allemaal voorzien van een affiche.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]