Gemeente Galmaarden neemt lokale maatregelen in de strijd tegen het coronavirus (COVID-19)

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. 

Samen tegen het coronavirus

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de opgelegde maatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.
Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te vertragen, neemt de Nationale Veiligheidsraad enkele drastische maatregelen. Op 4 mei is de exitstrategie van start gegaan en worden de maatregelen in fases versoepeld. Net als voorheen zullen de ontwikkelingen dagelijks worden beoordeeld.
 
  Alle informatie is terug te vinden op de website: www.info-coronavirus.be

Hieronder vind je enkele maatregelen uitgelicht.

Algemene maatregelen

 • Goede handhygiëne blijft belangrijk. Was regelmatig goed jouw handen.
 • Respecteer de afstandsregels (1,5 meter), indien dit niet mogelijk is, wordt een mondmasker aangeraden.
 • Verplaats je enkel indien nodig. 

Sociaal contact
Vanaf 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier (en altijd dezelfde) personen ontvangen. Om het aantal contacten te beperken om zo de verspreiding van het virus niet te bevorderen, verbinden de bezoekers zich ertoe slechts met één gezin af te spreken. Het doel is om het aantal gezinnen (mensen onder hetzelfde dak) die mekaar ontmoeten tot een minimum te beperken en een zo groot mogelijke wederkerigheid te garanderen.
En dit onder de volgende voorwaarden:
 • De afstandsregels (1,5 meter) moeten nageleefd met de bezoekers. Fysiek contact (knuffelen en kussen) is dus nog verboden.
 • Als mensen een tuin of terras hebben, is het beter om dit bezoek buiten te organiseren.
 • Er kan geen bezoek worden toegestaan als een gezinslid of één van de bezoekers ziek is.
 • Speciale aandacht moet worden besteed aan oudere en kwetsbare mensen.
Dit systeem maakt het makkelijker om op te sporen wie met wie contact heeft gehad mocht één van de personen besmet zijn met Covid-19.

Bedrijven
 • Alle bedrijven mogen hun activiteiten voortzetten (of hervatten).
 • Telewerk blijft de norm.
 • De afstandsregels moeten gerespecteerd worden. In bedrijven waar social distancing niet mogelijk is, zijn mondmaskers verplicht.
 
Contactberoepen
Kappers en schoonheidsspecialisten mogen vanaf 18 mei, alleen op afspraak, weer klanten ontvangen. Zowel het personeel als de klant moeten een mondmasker dragen. 

Winkels
Op 11 mei mogen de winkels heropenen. Deze heropening zal moeten plaatsvinden met strikte inachtneming van de volgende regels. Deze regels gelden ook voor de winkels die al voor 11 mei mochten openen.
 • Slechts 1 klant per 10m² wordt toegestaan en dit voor maximaal 30 minuten. Een uitzondering wordt gemaakt voor kleinere winkels.
 • Het dragen van een mondmasker wordt sterk aanbevolen. 
 • De afstandsregels moeten steeds gerespecteerd worden. 
 • Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de gezondheid en de veiligheid van hun werknemers en moeten alles in het werk stellen om veilige werkomstandigheden te garanderen.
 • Om drukte te vermijden, zal iedereen zijn boodschappen alleen moeten doen. Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen jonger dan 18 jaar – zij mogen door een ouder worden begeleid - en voor mensen die hulp nodig hebben. Is het te druk? Ga dan terug naar huis en probeer het op een ander tijdstip opnieuw.
 • Het is aangeraden om naar de winkels te gaan die zich in een stad of gemeente in de buurt van jouw huis of werkplek bevinden. 
 • Daguitstapjes, toeristische activiteiten en bijeenkomsten blijven verboden. 
 • De lokale autoriteiten zullen ervoor zorgen dat de veiligheidsafstand in de openbare ruimte wordt gehandhaafd en zullen de nodige maatregelen nemen. 
 • Er moet voorrang gegeven worden aan mensen ouder dan 65 jaar, aan mensen met beperkte mobiliteit en aan het zorgpersoneel.
 
Markten
Kleinschalige markten zijn opnieuw toegelaten vanaf 18 mei. Grotere jaarmarkten, die vaak veel mensen lokken, blijven verboden. Mondmaskers zijn verplicht voor de marktkramers, en zijn sterk aangeraden voor klanten. 

Onderwijs en noodopvang
Op vrijdag 15 mei (proefdag) en maandag 18 mei starten ook in Galmaarden de lagere scholen in afgeslankte vorm opnieuw op. De leerlingen van het eerste, het tweede en het zesde leerjaar zullen vanaf dan opnieuw welkom zijn bij hun leerkrachten. Het Sint-Catharinacollege begeleidt de leerlingen van het tweede leerjaar nog via afstandsonderwijs

Alle maatregelen van de overheid worden gerespecteerd en aan een risicoanalyse onderworpen. Momenteel lopen de voorbereidingen volop om deze heropstart in alle veiligheid te laten verlopen. De ouders worden vooraf duidelijk geïnformeerd over de afspraken. Wat alvast duidelijk is: we zullen de steun van de ouders voor dit afsprakenkader goed kunnen gebruiken en rekenen dan ook op het respect van iedereen voor de speciale maatregelen die deze speciale omstandigheden vragen.
Tot nader order krijgen de kinderen die niet naar school terugkeren verder les via de huidige werkwijze: vanop afstand, maar met de nodige steun van de leerkrachten.

De noodopvang blijft op dezelfde locaties aangeboden, al wordt die in aparte lokalen georganiseerd om de contacten tussen kinderen uit de opvang en schoolgaande kinderen te vermijden. We benadrukken nogmaals dat de opvang enkel kan worden gebruikt voor wie geen andere mogelijkheid heeft om zijn/haar kind op te vangen. De Vlaamse Regering heeft ook de noodopvang voor kleuters in scholen versoepeld. Voortaan zijn 20 kleuters per bubbel toegestaan. 

Culturele en sportieve activiteiten
Alle bijeenkomsten, culturele, sociale, feestelijke, folklorische, sportieve of recreatieve activiteiten blijven verboden, ongeacht of ze privé of publiek zijn. Tot 30 juni worden alle culturele, sportieve en recreatieve evenementen verboden. 
 
Musea en culturele bezienswaardigheden, zoals historische gebouwen, mogen vanaf 18 mei de deuren weer openen. Ook dierentuinen mogen dan terug openen (restaurants en speeltuinen blijven hier gesloten). Ze moeten wel allemaal een (online/telefonisch) ticketsysteem kunnen opzetten en er dient een circulatieplan te worden opgemaakt. Een strikt en gelimiteerd ticketsysteem moet ervoor zorgen dat er geen overrompeling komt en de social distancing altijd gegarandeerd kan worden.  

Uitzondering is de beoefening van een individuele fysieke activiteit of contactloze activiteiten in openlucht met de familieleden die onder hetzelfde dak wonen, aangevuld met maximum 2 (en telkens dezelfde) personen die niet onder hetzelfde dak wonen. Vanaf 18 mei mogen sportclubs weer opengaan en trainingen mogen doorgaan, mét de aanwezigheid van een coach en met niet meer dan 20 mensen. Sportclubs moeten ook de nodige maatregelen nemen vooraleer ze opnieuw open gaan. Cafetaria’s blijven ook gesloten. 

Sportwedstrijden zijn al zeker tot 31 juli geannuleerd. En het staat nu al vast dat er tot 31 augustus geen massa-evenementen zullen plaatsvinden, zoals festivals. In het kader van de volksgezondheid zal de Nationale Veiligheidsraad eind mei een voorstel doen over het verdere verloop van kleinere evenementen zoals kermissen en pretparken, die niet onder de noemer van massa-evenementen vallen.

Transport en openbaar vervoer
Je mag gebruik maken van het openbaar vervoer als je geen alternatief heeft. Het doel is om degenen die er het meest nood aan hebben, toegang te geven tot het openbaar vervoer.
De gebruikers van het openbaar vervoer die 12 jaar of ouder zijn, moeten de mond en neus bedekken door een mondmasker (of een ander alternatief). Dit geldt vanaf het betreden het station, aan de haltes of op het perron, de trein of ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. 

Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites:

Op dit moment worden alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden.
Reisadviezen zijn de bevoegdheid van Buitenlandse Zaken. Raadpleeg de website: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen

Vieringen en levensgebeurtenissen
Een huwelijksakte op het gemeente- of stadhuis mag voltrokken worden (in intieme kring), maar de festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden.
Begrafenissen en huwelijken kunnen vanaf 18 mei opnieuw georganiseerd worden met maximaal 30 personen. Dit moet nog steeds gebeuren met respect voor de afstandsregels. Het is niet toegelaten om recepties te organiseren na de ceremonie.  

De gebouwen en religieuze huizen blijven open, met respect voor de sociale afstand. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en toe te zien op de naleving ervan. religieuze diensten zijn verboden, met uitzondering van begrafenissen en crematies. 
Begrafenissen en crematies in intieme kring zijn toegelaten, met respect voor de sociale afstand.
De bisschoppen van België hebben op 30 maart beslist dat de vieringen van het vormsel en de eerste communie, die voorzien waren tussen Pasen en Pinksteren, niet kunnen doorgaan op de voorziene datum. De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober. De eerste communies worden verschoven naar het volgende schooljaar. Elk bisdom zal een regeling voorstellen aangepast aan de eigen situatie. Elk bisdom zal daarover de nodige communicatie verspreiden.

Ziekenhuizen
Geleidelijk wordt in ziekenhuizen de toegang weer uitgebreid naar algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg.

 Raadpleeg hier de veelgestelde vragen over de maatregelen die genomen zijn in strijd tegen het coronavirus.
 

Wat betekent dit voor Galmaarden?

Gemeentelijke dienstverlening (burgerzaken, vrije tijd, omgeving, OCMW, …)
De gemeentelijke diensten blijven open volgens de normale openingsuren, mits een aantal maatregelen (bv. slechts 5 mensen tegelijk toegelaten, iedereen dient zich eerst aan te melden,…) te respecteren. De avondopening van donderdag wordt enkel voor de dienst bevolking heropgestart vanaf 14 mei, maar enkel op afspraak.
We adviseren om niet-dringende bezoeken uit te stellen. Misschien kunnen we je telefonisch of via mail verder helpen?

Veel attesten uit het Rijksregister alsook attesten Burgerlijke Stand (opgemaakt na 31 maart 2019) zijn terug te vinden in MIJN DOSSIER, de online toepassing die 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 bereikbaar is. Iedereen kan zijn attesten en akten van thuis uit downloaden. Ontdek welke attesten je van thuis uit kan downloaden of aanvragen in ons e-loket.

Om persoonlijke dossiers te bespreken, wordt er steeds een afspraak gemaakt met dienst.

Sommige zitdagen van onze sociale partners zijn geannuleerd. Je kan hen hiervoor steeds telefonisch of via mail contacteren. Voor de inwoners die werken met een klassieke budgetmeter is het belangrijk dat zij opladingen kunnen blijven doen. Enerzijds zijn er de 24/7-oplaadpunten. Deze staan in open lucht en zijn voor klanten permanent bereikbaar. Hiervan zijn er 33 in Vlaanderen. Je kan ze terug vinden via https://www.fluvius.be/nl/meer-weten/oplaadpunten. Daarnaast is er ook een oplaadpunt in het Sociaal Huis. Deze blijft, op afspraak, toegankelijk. 

Gemeentelijke zalen
Gemeente Galmaarden heeft beslist om tot eind mei geen boekingen meer te aanvaarden. Tot dan geldt er een reservatiestop op de gemeentelijke infrastructuur.
 
Bibliotheek 
Vanaf 12 mei proberen we de bibliotheek stilaan terug op te starten. We doen dit volgens een aantal strikte richtlijnen. Deze richtlijnen vind je hier terug en worden ook via affiches aan de bezoekers gecommuniceerd.
Wie liever nog niet langs komt, kan zijn/haar materialen online reserveren of via bibiliotheek@galmaarden.be en samen met het personeel een afspraak maken om zijn/haar pakketje te komen afhalen.

Aangepaste openingsuren
Om de doelgroepen niet te mengen, hebben we ervoor gekozen om onze openingsuren te verdelen. 
 • Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur: 65-plussers
 • Woensdag van 14.00 tot 18.00 uur: Volwassenen (en kinderen)
 • Zaterdag van 9.30 tot 11.00 uur: 65-plussers
 • Zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur: Volwassenen (en kinderen)
 • Op vrijdag zal onze bibliotheek gesloten zijn
We vragen ook om kinderen tot 12 jaar telkens te begeleiden bij hun bezoek. 

Containerpark
Het recyclagepark is open volgens de normale openingsuren. Houd er rekening mee dat wachttijden nog kunnen oplopen en vertrek dus minstens één uur voor sluitingstijd. Het recyclagepark sluit immers op sluitingstijd.
Ook de maatregelen blijven behouden. Ontdek hier alle maatregelen die genomen worden.
 
Afvalinzameling
Alle afvalfracties worden normaal ingezameld zoals vermeld op de afvalkalender. 
De kantoren zijn gesloten voor bezoekers. ILvA blijft wel bereikbaar per telefoon of mail. ILvA evalueert deze aanpak voortdurend. Meer info vind je op hun website en Facebookpagina.
Wie huisvuilzakken of GFT-stickers nodig heeft, kan hiervoor ook terecht in de omliggende supermarkten en verkooppunten (zie afvalkalender). Zo hoef je niet in de wachtrij te staan.

Academie voor Muziek, Woord en Dans
De Academie van Gooik (en de afdelingen Galmaarden en Herne) opent nog niet de deuren en blijft tot en met 1 juni gesloten.
Ze houden het afstandsonderwijs nog steeds aan, zoals het tot op heden verliep.

De exitstrategie voor het DKO zal in verschillende fases verlopen:
 • Vanaf 25 mei wordt één-op-één-onderwijs mogelijk voor uiterst beperkte groep leerlingen die komend schooljaar wil doorstromen naar hoger kunstonderwijs. 
 • Vanaf 2 juni kunnen leerlingen die thuis zelf niet over muziekinstrumenten e.d. beschikken in de academie individueel komen werken of studeren. 
 • Vanaf 8 juni kan ook een bijkomende beperkte groep leerlingen naar de academie komen voor één-op-één-onderwijs wanneer dit voor hen van cruciaal belang is. 
 
Neem (regelmatig) een kijkje op hun website en/of volg hen op Facebook (Academie MWD Gooik) voor alle info en updates.
Weldra ook meer info over nieuwe inschrijvingen en herinschrijvingen!
Blijf intussen thuis goed oefenen en genieten van muziek, woord of dans.
 
Evenementen
Alle bijeenkomsten, culturele, sociale, feestelijke, folklorische, sportieve of recreatieve activiteiten blijven verboden, ongeacht of ze privé of publiek zijn. Het staat nu al vast dat er tot eind juni geen culturele, sportieve en recreatieve evenementen mogen doorgaan en dat er tot 31 augustus geen massa-evenementen zullen plaatsvinden, zoals festivals. In het kader van de volksgezondheid zal de Nationale Veiligheidsraad eind mei een voorstel doen over het verdere verloop van kleinere evenementen zoals kermissen en pretparken, die niet onder de noemer van massa-evenementen vallen.
Ondertussen zijn er al heel wat evenementen in onze gemeente reeds uitgesteld of afgelast
 • 05-12-19/05 en 02-09/06: basiscursus computer en internet is afgelast
 • 10/05: garageverkoop wordt uitgesteld naar 13/09
 • 15-16/05: toneelvoorstelling ‘Gestrand’ en ‘Donderdag’ • 20.00 uur • GC Baljuwhuis is uitgesteld naar november (datum nog te bepalen)
 • 27/05: folkbal: folk- en dansklassen Academie Gooik • 20.00 uur • De Cam Gooik is afgelast 
 • 30-31/05: kermis Galmaarden is afgelast
 • 06-07/06: velddagen radioamateurs zijn afgelast
 • 08/06: Smart Café Galmaarden is afgelast
 • 13/06: Kijk! Ik fiets! is afgelast
 • 17/06: zomerconcert ‘Folk for 4 Seasons’ met klassen Muziekbeleving 1 en 2, Muziekinitiatie • 13.30 uur • kerk Strijland is afgelast 
 • 23/06: proclamatie voor alle afgestudeerden (MWD) • 19.30 uur • De Cam Gooik is uitgesteld naar 23 oktober 2020 
 • 27/06: prijsuitreiking 2.4 / 3.3 (MWD) • 10.00 uur • GC Baljuwhuis is afgelast 
 • 28/06: Ringmuswandeling is afgelast
 • alle OKRA-activiteiten zijn afgelast tot en met 30/06 
 • dansvoorstellingen ‘Superstitious’ van maart (dansklassen) Galmaarden in Koetshuis Roosdaal: uitgesteld naar 14 november 2020 
 • 12/09: opendeurdag MWD te Gooik met live-optredens, workshops muziek, woord en dans, instrumentenvoorstellingen, foodtrucks, springkastelen, volksspelen, grime • Academie Gooik • Dorpsstraat 36A, 1755 Gooik - gaat door.
  
Jeugdkampen
Hier volgt pas eind mei meer duidelijkheid over. Toch bevelen we onze inwoners aan om hun voor de sportweken of het speelpleinwerking al in te schrijven. Er zal op een later tijdstip bekeken worden of de kampen kunnen plaatsvinden. Eventuele reeds ingeschreven deelnemers zullen tijdig op de hoogte gebracht worden indien de kampen niet kunnen doorgaan omwille van de coronacrisis en wij zullen het inschrijvingsgeld dan terugstorten.

Net als vorige jaren organiseren we 2 sportweken tijdens de zomervakantie: van 6 t.e.m. 10 juli en van 3 t.e.m. 7 augustus. Inschrijven is verplicht. Voor week 1 kan dit tot 31 mei en voor week 2 kan dit tot 30 juni. 
Inschrijven voor de speelpleinwerking kan tot 14 juni.

Speeltuinen
Alle openbare speeltuinen zijn gesloten.
 
Finse piste
De Finse piste blijft open. Lopen op de Finse piste wordt enkel toegestaan mits het opvolgen van de social distancing maatregelen. 

Bossen en natuurgebieden
Met het oog op het uitschakelen, het tot een aanvaardbaar niveau inperken of stabiliseren van voornoemd risico voor de mens worden de volgende veiligheidsmaatregelen opgelegd aan alle bezoekers van alle bossen en natuurgebieden gelegen in het Vlaams Gewest:
 • het bezoek gebeurt individueel, met het gezin, of met maximum twee personen die niet tot hetzelfde gezin behoren.
 • tijdens het bezoek houden alle personen die niet onder hetzelfde dak wonen minstens anderhalve meter afstand van elkaar.
Alle activiteiten inzake jacht, bijzondere jacht, bestrijding en visserij zijn toegestaan, met maximaal 2 personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat de fysieke afstand (social distancing maatregelen) altijd gerespecteerd wordt.

Paardrijden is verboden in alle bossen en natuurgebieden, behoudens:
 • paardrijden op de eigen weide/piste;
 • paardrijden in de manege enkel in het kader van het welzijn van het dier als de manege dit niet zelf kan voorzien, mits inachtneming van de social distancing maatregelen;
 • ritten te paard of met aangelijnde paarden op de openbare weg, enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.
Hier vind je het besluit van het Agentschap van Natuur en Bos in verband met de veiligheidsmaatregelen en de toegang tot bossen en natuurgebieden. 

Rust- en verzorgingstehuis De Zwaluw te Vollezele
Wzc De Zwaluw heeft intussen niet stilgezeten. Ze hebben een babbelbox, genaamd Het zwaluwnest, ontwikkeld zodat jullie contact kunnen hebben met jullie dierbare, dit weliswaar achter plexiglas. Deze treedt in werking vanaf woensdag 6 mei 2020.
Hoe kunnen jullie inschrijven? Dit kan telefonisch naar het algemeen nummer 054 56 80 77. Bellen voor een afspraak kan vanaf 4 mei tussen 8.30 en 15.30 uur.
Dit beperkt contact kan vanaf 13.00 tot en met 16.00 uur met telkens een contact van 20 minuten per afspraak met een maximum van 2 personen.
Indien jullie hiervoor kiezen, gelieve dan ook deze uren te respecteren, dit omwille van de logistieke kant en ook om iedereen zoveel mogelijk de kans te geven om hier gebruik van te maken.
Voor meer info kan er contact opgenomen worden met De Zwaluw.

De Okkernoot 
Naar aanleiding van de verstrengde richtlijnen vanuit de federale overheid en het VAPH is het vanaf vandaag niet meer mogelijk om de bewoners binnen De Okkernoot te bezoeken. Dit bezoekersverbod komt er om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en onze meest kwetsbare doelgroepen te beschermen. Toegang tot de bewoners is enkel mogelijk voor interne en externe medewerkers die essentiële zorgtaken op zich nemen.
Familieleden en mantelzorgers kunnen op dinsdagen en donderdagen tussen 9.00 en 17.00 uur - met in achtname van strikte hygiënevoorschriften - aan het onthaal zaken achterlaten voor onze cliënten. Op zaterdagen, zondagen en feestdagen blijft het onthaal gesloten en kan dit dus niet.
Ook ouders die de was zelf verzorgen, kunnen deze afhalen en brengen op dezelfde dagen en uren.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 8 juni 2020. De timing wordt verder aangepast afhankelijk van verdere ontwikkelingen en richtlijnen. Blijf op de hoogte via www.de-okkernoot.be.
 
Politiezone Pajottenland
Ingevolge de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus heeft de lokale Politie Pajottenland besloten haar openingsuren te wijzigen.
Alle informatie is te vinden op de website van de lokale Politie Pajottenland.
De politie zal zeer herkenbaar optreden maar vraagt aandacht van de mensen voor mogelijke nepagenten die valse controles uitvoeren. 
 
Vredegerecht Lennik 
Ingevolge de recente nieuwe dwingende maatregelen van het college van hoven en rechtbanken in de coronacrisis, werd een nieuw bevelschrift gemaakt dat voor alle vredegerechten van het arrondissement geldig is tot nader order. De bedoeling is dat zo weinig mogelijk mensen zich naar het vredegerecht moeten begeven en dit om de verdere verspreiding van de coronavirus te belemmeren. Meer info vind je op hun website

Oprichting vrijwilligerspunt ‘Galmaarden Helpt’
Het Lokaal Bestuur Galmaarden lanceert een platform www.galmaarden.be/samentegencorona voor inwoners die zich tijdens de coronacrisis willen inzetten voor hun buren of kwetsbare groepen. Vrijwilligers kunnen zich registreren, maar ook mensen in nood kunnen er een hulpvraag stellen. Ook via het speciaal aangemaakte corona-infonummer: 054 89 04 41 (alle weekdagen beschikbaar van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, uitgezonderd vrijdagnamiddag) of via het e-mailadres corona@galmaarden.be, kan hulp gevraagd worden.
De gemeentediensten zullen dit initiatief actief ondersteunen en de vrijwillige hulpverleners verbinden met de Galmaardenaren die hulp nodig hebben. Wij zorgen bijkomend voor het afsluiten van een gratis vrijwilligersverzekering.

Ondersteuning lokale handelaars
Om onze lokale handelaars te ondersteunen, hebben we een landingspagina aangemaakt op onze website waar handelaars hun aangepaste openingsuren of dienstverlening kunnen communiceren: www.galmaarden.be/steun-onze-lokale-handelaars. Lokale handelaars kunnen hun zaak via deze landingspagina registreren.

Onze handelaars ontvangen in de week vóór 11 mei een gratis pakketje met daarin vloerstickers en een affiche zodat ze veilig terug kunnen heropstarten. Deze kunnen steeds bijbesteld of gedownload worden via www.galmaarden.be/steun-onze-lokale-handelaars of via lokale.economie@galmaarden.be.
 

Volg regelmatig de journaals via radio en TV om mee te blijven. We zijn alvast blij met de lichtpuntjes die er zijn om de coronamaatregelen stap voor stap af te bouwen. Dit ook allemaal dankzij jullie ‘kot’-inspanningen.

Door het opvolgen van deze maatregelen kunnen we echt levens redden.
We danken je dan ook voor je begrip. Laat ons samen zorgzaam zijn.
Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Ontdek hier het bericht van de eerste minister Sophie Wilmès van woensdag 13 mei 2020.

MEER INFORMATIE
Meer details over de toepassing van de verschillende maatregelen vind je terug op de referentiesite: www.info-coronavirus.be/nl. Hier vind je steeds de correcte informatie terug.
 
NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Hier vind je een overzicht van enkele telefoonnummers die zeker van pas kunnen komen tijdens de coronacrisis. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE
Al het laatste nieuws is te vinden op de referentiesite: www.info-coronavirus.be/nl. Blijf ook via onze website en Facebookpagina op de hoogte van de laatste updates.
Schrijf je zeker in voor BE-Alert. Via Be-alert krijg je per mail of sms officiële informatie over Covid-19 (het coronavirus) en over eventuele andere noodsituaties.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]