Gezuiverd afvalwater voor irrigatie en bewatering

Vanaf 19 juli 2019 is het verboden water te capteren uit alle waterlopen in Vlaams-Brabant met uitzondering van de Zenne, Dijle, Kleine en Grote Gete, Demer en de kanalen Leuven-Dijle, Brussel-Charleroi en Brussel Schelde.
Uitzondering hierop is het beperkt capteren van drinkwater via een weidepomp voor het eigen vee dat nog buiten staat. Het beperkt capteren van aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is eveneens toegelaten.
Het blijft belangrijk om spaarzaam om te gaan met ons water en niet essentiële toepassingen te vermijden.
Aquafin biedt echter de mogelijkheid tot het afsluiten van een overeenkomst en een administratieve vergoeding om op tijdelijke basis gezuiverd afvalwater op te halen in de zuiveringsinstallatie van Aquafin.
De dichtsbijzijnde locaties voor Galmaarden zijn:
  • Aquafin, RWZI Ninove: Nederwijk Oost 269 te 9400 Ninove;
  • Aquafin RWZI Liedekerke: Nijverheidszone Begijnenmeers 35 te 1770 Liedekerke. 
Voor meer info kan men contact opnemen met Aquafin, de heer Wouter Boncquet op 03 450 48 51 of via e-mail naar effluent@aquafin.be.
 

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]