NIEUW: herbruikbare bekers voor de organisatie van evenementen

Vanaf 1 januari worden door de gemeente 1 000 herbruikbare bekers ter beschikking gesteld voor de organisatie van evenementen:
  • georganiseerd door: het gemeentebestuur, erkende en niet-erkende Galmaardse verenigingen (met zetel in Galmaarden), gemeentelijke adviesraden, scholen uit Galmaarden, externe organisaties waarin de gemeente participeert voor activiteiten op het grondgebied Galmaarden, organisatoren van buurt- en straatfeesten en lokale ondernemers;
  • én die plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente.
De uitlening van de herbruikbare bekers met bijhorende transportbakken is gratis. Er wordt enkel een waarborg gevraagd van 50 euro per transportbak. Iedere transportbak bevat 250 herbruikbare bekers. Zonder betaling van de waarborg wordt het materiaal niet uitgeleend. De bekers worden aangevraagd door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier tenminste 1 maand vóór de aanvang van het evenement in te dienen bij de milieudienst.
De bekers dienen uiterlijk 5 kalenderdagen na het evenement, gereinigd, gedroogd en netjes opgeborgen in de daartoe voorziene transportbakken, teruggebracht te worden. Bij beschadiging, het ontbreken van artikelen en/of laattijdig terugbrengen, zullen er wel bijkomende kosten aangerekend worden.

Meer info vind je hier.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]