Openbaar onderzoek RUP RWZI Fase 2 - raadpleging publiek

De gemeenteraad van Galmaarden heeft in haar zitting van 31 januari 2017 beslist tot de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘RWZI Galmaarden fase 2’te Galmaarden.
 
Conform artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dient het college een raadpleging te organiseren over de start- en procesnota van het RUP ‘RWZI Galmaarden fase 2’.
 
De raadpleging loopt van
maandag 11 maart 2019 tot en met vrijdag 10 mei 2019.

De start- en procesnota van het RUP zijn tijdens de periode van raadpleging raadpleegbaar op www.galmaarden.be en ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst Ruimtelijke Ordening, Marktplein 17, 1570 Galmaarden.
 
Op de startnota kunnen reacties geformuleerd worden, uiterlijk op 10 mei 2019. Deze dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen en kunnen digitaal bezorgd worden op omgeving@galmaarden.be of analoog aan het college van burgemeester en schepenen, dienst Ruimtelijke Ordening, Marktplein 17, 1570 Galmaarden of kunnen afgegeven worden tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Galmaarden, dienst Ruimtelijke Ordening, Marktplein 17, 1570 Galmaarden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.
 
Op dinsdagavond 12 maart 2019wordt er om 18.00 uur een infomoment georganiseerd in de bestaande waterzuiveringsinstallatie van Aquafin, Vianebaan 81 te Galmaarden.
 
Namens het college:
Kristof Andries - algemeen directeur                                    Patrick Decat - burgemeester

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]