Openbaar onderzoek windmolenpark Bassily

EOLY ENERGY nv, Villalaan 96 te 150 Halle heeft een aanvraag ingediend bij het Département des Permis et Autorisations, Direction de Mons voor het bekomen van een gecombineerde vergunning klasse 1 voor het opzetten en exploiteren van vier windturbines in de gemeenten Silly (3 windturbines) en Enghien (1 windturbine), langs de autosnelweg A8/E429, Petit Bruxelles s/n te 7830 Silly/Bassilly en tussen Manhove en Horlebecq te 7850 Edingen/Marcq.

De gemeente Edingen organiseert een openbaar onderzoek vanaf 5 oktober 2020 tot en met 3 november 2020 – 10 uur. Het dossier is ter inzage in het Administratief Centrum – Milieudienst, Koningin Astridlaan 18 b te 7850 Edingen. De geschreven opmerkingen kunnen gericht worden aan de stad Edingen, Administratief Centrum, Koningin Astridlaan 18 b te 7850 Edingen.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]