Persmededeling van de burgemeester omtrent de stand van zaken Covid besmettingen in Galmaarden

 

Hieronder vind je een persmededeling van onze burgemeester, Patrick Decat, omtrent de stand van zaken van het aantal Covid besmettingen in Galmaarden.
 
Vandaag bereikte de gemeente Galmaarden volgens de gegevensbronnen van Sciensano de alarmdrempel en kleurde onze gemeente rood op de overzichtskaart van Vlaanderen.
Het aantal besmettingen is gedurende de laatste drie dagen opgelopen tot 6 in totaal. Deze cijfers zijn voor deze gevallen gezamenlijk terug te brengen naar 1 bron, met name een jeugdkamp, waar bij terugkeer van de groep een besmetting werd vastgesteld en die binnen dezelfde groep nog 2 personen heeft gevat. De betreffende personen werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst. Zij kregen het bezoek van Vlaams centrum voor contact tracing en alle contacten werd in kaart gebracht en verwittigd van de situatie met de dringende oproep om de quarantainemaatregelen strikt te respecteren.

We staan in overleg met de dienst noodplanning van de provinciegouverneur om de situatie op de voet op te volgen. Ook onze partners van de eerstelijnszone en de huisartsenkring leveren een sterke bijdrage om de situatie onder controle te houden.
 
Op 28 juli nog vond er een intergemeentelijk overleg plaats met de politie van de zone Pajottenland om de handelswijze op elkaar af te stemmen. Daarbij hebben we het voorstel gelanceerd aan onze provinciegouverneur om lokale contact tracers aan het werk te zetten omdat we er van overtuigd zijn dat we daarmee kostbare tijd kunnen winnen. Ook het luik handhaving door de politie kwam er aan bod.
Op 30 juli treedt er een extra politieverordening in werking in de 6 gemeenten van politiezone Pajottenland:

1.We verwachten dat elke burger op de openbare weg en het openbaar domein attent in het bezit is van een mondmasker zodat het op elk moment kan gedragen worden als de sociale afstand van 1,5 meter in het gedrag komt.
2.Kermissen en buurtactiviteiten of feesten met catering worden verboden tot het einde van de maand augustus
3.Sportactiviteiten zoals wielerwedstrijden,loopwedstrijden en wandeltochten kunnen doorgaan op basis van het protocol door de sector opgesteld.Voor de georganiseerde sportactiviteit moet een vergunning worden aangevraagd.Een concentratie van publiek wordt niet toegestaan.
4.In de horeca wordt de registratieplicht opgevolgd door het systeem waarbij de uitbater per tafel een registratieformulier met telefoon,e-mail of naam bijhoudt in een afgesloten urne.De registratieformulieren worden 14 dagen bijgehouden door de uitbater en moeten worden voorgelegd aan de diensten van contactopsporing en politie.
5.De sportinfrastructuren die over een vergunde horeca-uitbating beschikken worden ook geacht de registratieplicht te respecteren.Wie niet beschikt over een vergunde horeca-uitbating mag eten noch drank aanbieden als dit niet 100% conform de horeca-richtlijnen verloopt.
6.Elke gemeente kan bij een lokale uitbraak een verordening opstellen waarbij bijkomende maatregelen worden genomen zoals striktere mondmaskerverplichting,sluiten van infrastructuur,samenscholingsverbod of avondklok…
7.Om de situatie op de voet te volgen worden de besmettingen door de medische eerstelijnszone  geregistreerd binnen de regels van privacy om snel op te treden bij plaatsen of groepen waar een fenomeen  zich voordoet.

De gemeentebesturen vragen om de beslissingen en maatregelen strikt op te volgen.De politie zal sensibiliserend optreden maar ook regulerend indien nodig.Extra ploegen worden ingezet om de toepassing van de veiligheidsvoorschriften op het terrein te volgen.

Vooral gezond verstand en zin voor verantwoordelijkheid zijn nodig om door deze moeilijke zomerperiode te geraken:samen willen we het Pajottenland coronavrij houden.

 
Geen reden tot paniek
Er is vandaag geen reden tot paniek, maar dit is wel een duidelijke wake up call: ook een plattelandsgemeente kan getroffen worden door een niets ontziend virus. Daarom een zeer sterke oproep: respecteer alle veiligheidsmaatregelen om er mee voor te zorgen dat we geen zwaardere maatregelen moeten opleggen.
 
Mondmaskerverplichting
Eén van de bijkomende preventieve maatregelen is dat ik als burgemeester een bijkomende politieverordening zal treffen waarbij het dragen van een mondmasker vanaf woensdag 29 juli 2020 verplicht wordt in de straten Marktplein, Plaats en Oudstrijdersplein (onze 3 dorpskernen), op de gemeentelijke sportcomplexen en op speelterreinen. Het mondmasker is niet verplicht te dragen tijdens verplaatsingen met de fiets, motor of wagen en niet verplicht tijdens het sporten. Wandelen wordt onder dit besluit uitzonderlijk niet als sport beschouwd. Bij het wandelen op bovenvermelde locaties draag je dus een mondmasker. Ik beveel iedereen sterk aan om steeds een mondmasker bij de hand te hebben om in onverwacht drukke situaties gepast te kunnen reageren. Het overtreden van deze maatregelen zal gepast worden bestraft.
We hebben zelf de sleutel in handen om er samen alles aan te doen om deze situatie binnen de 14 dagen onder controle te hebben.

DAAROM: Respecteer de regels van de Nationale Veiligheidsraad: beperk uw verplaatsingen tot het essentiële, maak geen enkel fysiek contact met derden en bewaar minimaal anderhalve meter afstand en draag waar verplicht een mondmasker.
 
Samen zorgen we voor elkaar.
 
 

 Hier vind je de politieverordening die vanaf 30 juli 2020 in werking treedt met het oog op het inperken van de verspreiding van het COVID-19 virus.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]