Stand van zaken subsidieproject 'Veilige schoolomgevingen'

De vraag om de schoolomgevingen veiliger en zichtbaarder te maken, werd in het verleden meermaals aangekaart. De noodzaak om onze schoolkinderen veilig naar school te laten komen is prioritair en werd ingeschreven in het meerjarenplan.

Voor het subsidieproject ‘Veilige schoolomgevingen’ werd het studiebureau AACON aangeduid. Ondertussen zijn er plaatsbezoeken georganiseerd met de lokale politie. Ook zijn er al een aantal vergaderingen met de dienst mobiliteit, de betrokken schepenen, het studiebureau, de schooldirecties en de ouderraden doorgegaan.

Plan ligt op tafel
Er ontstond een definitief plan voor de 4 scholen nl. GBS Galmaarden, GBS Herhout, GBS Tollembeek en het Sint-Catharinacollege. GBS Vollezele ligt langs een gewestweg en is voorheen grondig aangepakt.
De bedoeling is om een zekere uniformiteit rond de 4 schoolomgevingen te creëren nl.
  • Verlichting aan de centrale oversteekplaats voor de schoolingang
  • Aanbrengen thermoplast verkeersbord A23 bij het binnenkomen schoonzones in beide richtingen.
  • Vaste zone 30
  • Aanbrengen van snelheidsinformatieborden
  • Aanbrengen van fietssuggestiestroken type oker vanaf begin en einde zone 30
  • Aanbrengen van fietssuggestiestroken type fietslogo en pijl na de vaste zone 30

Specifieke aanpassingen per vestiging
Toch zijn er voor sommige vestigingen specifieke aanpassingen.
In GBS Galmaarden willen we de fietsers van de automobilisten scheiden. Zo zullen de fietsers na voltooiing van de inrichting de voetweg achteraan de school nemen. Hiervoor hield de school reeds een try-out met positief resultaat.

Voor het Sint-Catharinacollege zal een eenrichtingsverkeer vanaf de Watermolenstraat tot de Nieuwstraat worden ingericht (behalve voor fietsers en bromfietsers). De Bergstraat wordt fietsstraat.

Er is op bepaalde gewestwegen onderhandeld met Agentschap Wegen en Verkeer. In overleg met AWV viel de beslissing om in Galmaarden een vaste zone 30 en fietssuggestiestroken in de Kapellestraat vanaf kruispunt Watermolenstraat tot en met kruispunt Hoogstraat in te voeren. Dit is een onderdeel van het subsidieproject ‘Veilige schoolomgevingen. 


Nadat de subsidies zijn toegekend kunnen de werken vermoedelijk in het voorjaar 2022 worden uitgevoerd.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]