Technische dienst is gestart met de eerste veiligheidsmaaibeurten

Het gemeentebestuur is van start gegaan met de eerste veiligheidsmaaibeurten in eigen beheer met haar verschillende maaimachines.

Volgens het Bermbesluit mogen de bermen niet vóór 15 juni gemaaid worden, er is weliswaar een toegestane afwijking hierop, namelijk de veiligheidsmaaibeurt (vóór 15 juni) om de verkeerstekens en de signalisatie vrij en zichtbaar te houden alsook de bermen langs gevaarlijke trajecten te maaien. In een 2de fase gaan we alle bermen maaien op al onze gemeentewegen maar rekening houdend met de fauna en flora die aanwezig is.

Voor het borstelen hebben we per deelgemeente een parcours uitgestippeld. De bedoeling is dat we eerst de belangrijkste wegen en pleinen grondig borstelen. Hiervoor hebben we de voorbije jaren geïnvesteerd in een borstelmachine die meteen ook alle restanten opzuigt. Voor de voetpaden en moeilijke bereikbare plaatsen hebben we recent een compact en goed wentelbare borstelmachine aangekocht.

Ondertussen heeft onze technische dienst ook heel wat tijd en energie gestoken in het preventieve onderhoud van de kerkhoven. Hier zijn we vooral aangewezen op handenarbeid aangezien chemische sproeistoffen niet meer zijn toegestaan. Om de handenarbeid te verlichten heeft het bestuur ondertussen ook een aantal belangrijke investeringen gedaan in machines.


 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]