Terugbetaling retributie verbonden aan verblijfsaanvraag via Dienst Vreemdelingenzaken

Deze 2 arresten van de Raad van State, hebben als gevolg dat vreemdelingen die in een bepaalde periode de retributie verbonden aan hun verblijfsaanvraag betaalden, nu de terugbetaling ervan kunnen aanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Op de website www.dofi.fgov.be vindt men het formulier dat gebruikt moet worden voor het aanvragen van de terugbetaling van een bijdrage die betaald werd voor een aanvraag ingediend in de periodes waarvan sprake in de bijgevoegde mededeling.

 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@galmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]