Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken Denderbekken

In de periode van 1 december 2019 tot 15 maart 2020 voert de provincie oppervlakkige ruimingswerken uit aan de waterlopen van tweede categorie in het Denderbekken.

Deze werken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken.
De oppervlakkige ruimingswerken omvatten geen slibverwijdering uit de bodem.

Het gaat hierbij om volgende waterlopen of waterloopvakken:
Hollebeek (5 224); Beverbeek (5 222); Rodegracht (5 223); Heysbroekbeek (5 245); Scheibeek (5 233); Hernebeek (5 238); Assenmeersbeek (5 232); Bakkersgracht (5 234); Eetveldmeersbeek (5 248); Elfkensmeersbeek (5 229); Hielebeek (5 231); Leibeesbeek (5 225); Mottingemeersbeek (5 249); Nemerkendriesbeek (5 230); Tollembeek (Meersbeek) (5 250); Waterloop B5227; Waterschaapbeek (5 228); Beek B5251; Beek B5290

De firma AD bvba, Zauwerstraat 31 te Kalken, zal deze werken uitvoeren. Kevin Van Campenhout – deskundige waterlopen - zal de werken opvolgen. Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken worden zo snel mogelijk aan hem gemeld, telefonisch op het nummer 02 456 07 24 of via waterlopen@vlaamsbrabant.be.

Wij vestigen tevens uw aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 dat bepaalt dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur. 


© Gemeente Galmaarden - Marktplein 17, 1570 Galmaarden - T 054 89 04 00 - info@galmaarden.be - Facebook - OND 0207.508.338
Sociaal Huis - Marktplein 19, 1570 Galmaarden - T054 89 04 70 - sociaalhuis@ocmwgalmaarden.be

[ Powered by The eForum Factory ]